Ny prismodell for strøm gjør det enda smartere å bruke fjernvarme

23 Jun, 2022

Fra 1. juli vil en ny prismodell for nettleie bli innført for alle private strømkunder i Norge. Bakgrunnen er at regjeringen ønsker å motivere til å jevne ut strømforbruket slik at vi utnytter dagens kapasitet best mulig og samtidig frigjør kapasitet til det grønne skiftet. Dette er en gladnyhet for deg som har fjernvarme.

Du avlaster nemlig allerede elnettet ved å bruke strøm kun til belysning og utstyr som bare kan drives av elektrisitet. Dette er god ressursutnyttelse, god samfunnsøkonomi og ikke minst godt for miljøet. 

 
 
La fjernvarme stå for oppvarmingen 

Når hver enkelt av oss bruker mye strøm på samme tid, gir det store utfordringer for kapasiteten i landets strømnett. Derfor vil det nå bli dyrere å bruke mye strøm på en gang. For deg som har fjernvarme blir ikke oppvarming en del av regnestykket og dette kan være nok til at du havner på et lavere kapasitetstrinn for strøm og at strømregningen din dermed blir lavere. 


 
Dette er de nye nettleieprisene som gjelder for fjernvarme 

NVE er reguleringsorganet for fjernvarmevirksomhet i Norge. De har besluttet at fjernvarmeselskap i en overgangsfase på 2 år bør benytte nettleien, slik den var i 2019, og indeksregulere denne fram til i dag. Dette for å fortsatt kunne tilby en enkel og forståelig faktura til våre privatkunder uten fastledd eller effekt/kapasitetsledd.  Les mer om dette på NVE sine nettsider.
 
Prisendringene gjelder kun for nettleiedelen av prisen. Prisen på forbruket av fjernvarme vil fortsatt være spotprisen hvor alle avgifter er med som før. 

Du finner våre priser nedenfor.

Prisark 2022 fra 1. juli

Relatert innhold