Akkumulatortanken på Gardermoen når riksnyhetene

28 Feb, 2023

Nyheten om at Gardermoen har fått en kjempetermos ble plukket opp av NRK-nyhetene. Termosen rommer over 2 millioner liter vann og er godt synlig i terrenget med sine 25 meter. Tanken er full av energi og gjør det mulig å forsyne Gardermoenområdet med fornybar energi til og med i de timene det brukes mest.

nyhetsoppleser NRK

Oslo lufthavn Gardermoen, hotellene og næringsbyggene rundt blir varmet opp av flis fra nærområdet. Behovet for energi varierer sterkt gjennom dagen og erfaringene fra fjernvarmeanlegget på Gardermoen viser at det særlig er dusjing på hotellene i morgentimene kombinert med kalde dager som er en utfordring. Tidligere måtte man fyre med strøm eller olje når etterspørselen ble for stor, denne utfordringen skal termosen løse. Termosen lades med varmt vann når det er ledig kapasitet og man bruker av lageret når det er behov. På den måten jever man ut variasjon i energibehovet og slipper å fyre med mindre heldige energikilder.

akkumulatortank på Gardermoen

Denne historien finner du på NRK's nyhetsmorgen fra 27. februar 2023. Fred-Arne Halvorsen viser NRK journalisten rundt på både anlegget og på toppen av akkumulatortanken. Senere i programmet kommenterer Tone Svendsen Endal i Miljøstiftelsen ZERO at det er en veldig god løsning og vi trenger flere slike tiltak, for å avlaste kraftnettet med fornybar varme, og lagret varme, er både systemsmart og miljøriktig, forklarer hun - Når vi vet at vi får et veldig mye høyere forbruk fremover, og mye mer uregulerbar kraft inn i systemet, så kan vi få problemer med å dekke de timene hvor alle vil bruke strøm samtidig. Og det er nettopp derfor vi trenger løsninger som de har på Gardermoen, sier Endal.