Statkraft Varme utvider virksomheten - kjøper teknologi og energiselskapet Winns Energy

29 Sep, 2023

Statkraft Varme har i dag kjøpt deler av den Trondheims-baserte teknologi og energiselskapet  Winns. Åtte Winns-ansatte vil fra i dag inngå som en egen avdeling i Statkraft Varme som ledd i Statkrafts Varmes strategi. Statkraft vil med dette ta en større del av varme- og kjølemarkedet som leverandør av energi som en tjeneste.

Statkraft går fra å være geografisk bundet til sitt fjernvarmenett til å kunne levere varme og kjøleløsninger til hele landet. Det gjør at områder som ligger langt fra fjernvarmenettet kan få levert fornybar oppvarming og kjøling fra Statkraft.

- Dette oppkjøpet gjør at vi får en god start på arbeidet med å bredde ut vår tradisjonelle fjernvarmevirksomhet, sier administrerende direktør, Svein Ove Slinde, i Statkraft Varme. Til nå har vi levert varme og kjøling til industri og boligbygg som ligger i nærheten av fjernvarmenettene våre. Vi utnytter overskuddsenergi som ellers ville gått til spille, ved å levere klimavennlig fjernvarme og kjøling. Når vi nå får inn Winns sin kompetanse på varmepumper og drift av lokale energiløsninger gir det oss en helt ny mulighet utenfor våre tradisjonelle fjernvarmeområder. Vi ønsker nå å utforske mulighetene våre som en aktør innenfor nærvarmeanlegg og «energi-som-en-service» tjeneste.

 

Winns ble etablert i Trondheim i 2014, og har siden den gang vokst til 18 ansatte fordelt på to avdelinger; Winns Offshore og Winns Energy. Den landbaserte virksomheten som teller åtte ansatte blir nå overført til Statkraft.

Winns har i dag 7 næringskunder i Midt-Norge, blant annet Wist Last og Buss, avdeling Namsos og Mosjøen.