Brann ved fjernvarmeanlegget på Stjørdal

13 Jun, 2024

Torsdag 13.juni oppstod det brann i fjernvarmeanlegget på Lillemoen ved Stjørdal. Brannen startet i forbindelse med sveisearbeider inne i en tank.

Det oppstod en del røykutvikling og brannvesen ble tilkalt for å slokke. På grunn av brannen ble ordinær produksjon av varme stanset og reserveløsning ble startet slik at kundene ikke skal oppleve stopp i varmeleveransen.

Situasjonen betegnes nå som under kontroll og ingen personer ble skadet. Arbeidet med å kontrollere anlegget og eventuelle skader etter brannen vil starte når det er trygt.