Trondheim skal vise vei mot å bli klimanøytral by i 2030

24 Jan, 2024

Trondheim er valgt ut som én av 26 europeiske byer til å delta i Pilot Cities Programme - et 2-årig EU-program som skal bringe oss et stort steg videre i å bli klimanøytrale i 2030.

Viktig anerkjennelse av Trondheims klimaarbeid

Trondheim kommune foreslår i sin reviderte energi- og klimaplan at byen skal bli klimanøytral innen 2030. Kommunen kan ikke gjøre dette alene, målet kan kun nås gjennom godt samarbeid med innbyggere, offentlige aktører, organisasjoner og næringsliv. Trondheim er også en av 112  klimanøytrale og smarte byer, kjent som NetZeroCity, en EU-satsning hvor målet er at de 112 byene skal gå foran og vise vei til klimanøytralitet, noe som igjen vil bidra til et klimanøytralt Europa innen 2050.

I forbindelse med denne satsningen kan NetZeroCity-byene, også omtalt som pilotbyer, søke støtte fra EU til dette arbeidet. Trondheim kommune søkte, sammen med Statkraft Varme og SINTEF, høsten 2023, og 22. januar kom den hyggelige meldingen om at søknaden ble innvilget. Det gir støtte til arbeidet pluss et økonomisk tilskudd på 5-600 000 EUR (ca. 6 MNOK) fordelt over to år. Dette gir en forsterkning av kommunens arbeid med å gjøre byen klimanøytral til 2030.

Gjennom søknaden måtte vi dokumentere at vi har kontroll på hvor byens klimagassutslipp er, og gode beregninger for utslippsbaner og hvilke tiltak som vil bidra til å kutte utslippene. Kommunens fagfolk har, i samarbeid med forsknings- og fagmiljøene beregnet effekten av ulike tiltak og løsninger for å kunne nå ambisiøse klimamål. En forutsetning for at byen skal kunne bli klimanøytral er nemlig at CO2-fangstanlegget på Heimdal varmesentral realiseres.

Du kan lese mer om NetZeroCities Pilot Cities Programme her 

 

Omtale:

Under dusken

nrk