Totalleverandør oppvarming

Vannbåren varme er lun og behagelig og gir et godt inneklima. Ingen overflater blir for varme, og det er ingen brannfare. Vannbåren varme egner seg spesielt godt for deg som er plaget av allergi eller astma, eller som er sensitiv for støv i luften.

Fjernvarme fungerer godt som eneste oppvarmingskilde i et bygg. Det er ikke nødvendig med en annen varmekilde på de kaldeste dagene. Varmen spres gjennom et nedgravd rørsystem og ledes frem til kundesentraler i hvert bygg. Kundesentralene fordeler varmen i bygget.

 • Oppvarming med radiatorer

  Radiatorer kan plasseres på vegg eller gulv, gjerne under eller foran vinduer. Romtemperaturen reguleres ved hjelp av en termostat.   
 • Gulvvarme

  Gulvvarme kan brukes i alle typer rom, og romtemperaturen kan reguleres av termostater. Gulvvarme er godt egnet både i bad og oppholdsrom. En fordel med gulvvarme er enklere møblering, siden det ikke blir synlige varmeelementer. Erfaringen tilsier også at temperaturen kan reduseres med 1-2 grader, siden gulvvarme gir direkte berøring med varmekilden. Du kan også få et meget energieffektivt bygg gjennom å utnytte overskuddsvarme fra tappevannskretsen i gulvvarmekretser. Det gjør at temperaturen blir lavere på vannet som bygget leverer tilbake til fjernvarmenettet, og du som kunde sparer penger på både fjernvarmepris og pumpeenergi.
 • Oppvarming av ventilasjonsluft

  Vannbaserte varmebatterier kan plasseres ved ventilasjonsaggregatet for ettervarming av friskluft. 
 • Oppvarming av tappevann

  Tappevannet varmes opp med varmt vann ved hjelp av en egen varmeveksler.
   
   
   
   
Lysgården
Trondheim
Kristin Bløtekjær

Vår fjernvarmeambisjon

Vi har som ambisjon å styrke vår rolle som en lønnsom og innovativ fjernvarmeaktør i Norge og Sverige. Vi vil ligge i front når det gjelder å ta i bruk nye, smarte løsninger. Vi ønsker å legge til rette for energieffektive bygg og vil engasjere oss på utbyggernes banehalvdel for å sikre at fjernvarme blir installert og utnyttet på best mulig måte.