Slik legger du vannbåren gulvvarme billigere enn varmekabler

Statkraft Varme har stort fokus på hvordan vannbåren gulvvarme kan legges raskt og kostnadseffektivt, uten å gå på kompromiss med funksjonalitet og kvalitet. Her er det faktisk mulig å få i både pose og sekk, dersom det planlegges litt før oppstart. Statkraft har utfordret en av Norges fremste eksperter på dette fagfeltet, David Zijdemans, i Zijdemans Consult til å fortelle om fordelene rundt legging av vannbåren gulvarme kontra varmekabler.

Veiledere

Statkraft Varme har utviklet flere veiledere innen vannbåren varme og varmtvann som gir gode råd og tips til krav som stilles, og gode valg for et velfungerende anlegg. Standard Norge har utgitt en utfyllende veiledning for vannbåren gulvvarme som er basert på NS-EN 1264 Del 1-5. Veiledningen er finansiert og utviklet i samarbeid med følgende leverandører:

leverandører som har utarbeidet veiledningI tillegg er den faglig støttet av Rørentreprenørene og Novap. Veiledningen kan kjøpes hos Standard Norge, eller fås av leverandørene.

 

Testanlegg

I en artikkel i VVSforum fra 2016, vises et eksempel på hvordan gulvvarmerør ble krampet fast på en trinnlydsmatte før støping med avrettingsmasse. Dette var en veldig billig måte å legge gulvvarme på, siden dette bygget skulle ha trinnlydsmatter og avrettingsmasse. Merkostnadene i installasjonen ble kun rørene og fordelerstokken, noe elektrikeren ikke klarer å matche med varmekabler. Video av dette kan dere ser her.

Å legge gulvvarme på denne måten var ikke noe nytt da, men likevel har mange fått øynene opp for denne smarte løsningen. Det som skulle testes her var å droppe termostater, samt seriekoble baderomskursen. Anlegget har nå vært i drift i fem år uten problemer. Vanntemperaturen holdes fast hele året, og anlegget er 100 % selvregulerende. Det må sies at baderomsgulvet holder en «god lunk», men er ikke veldig varmt. Det anbefales derfor å bruke denne løsningen med varsomhet.

Det økonomiske regnestykket

Vannbåren gulvvarme gir den beste termiske komforten, men ofte er det økonomien som likevel bestemmer valg av løsning. Byggherren er i de fleste tilfellene opptatt av å finne den billigste løsningen. Det er da vår oppgave å vise byggherren hele bildet, slik at det blir en riktig og rettferdig sammenligning mot andre alternativer. Jeg har satt opp noen tips til hva du kan ta med i regnestykket og bevisstgjøre byggherren på:

 1. Byggteknisk forskrift krever at alle bygg som er definert som «småhus» skal ha skorstein. Med småhus menes enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer. Med vannbåren varme gjelder ikke dette kravet, og man slipper dermed denne kostnaden. Skorstein og ildsted kan fort koste kr 60-70.000,- for en bolig, og vil kunne finansiere store deler av den vannbårne varmen. I tillegg frigis plass tilsvarende 1 m2 som har en verdi på kr 30-40.000,-.
 2. Den vannbårne gulvvarmen erstatter annen oppvarming. Derfor må kostnaden for alternativet trekkes fra. Og skal det bli helt rettferdig, må det sammenlignes med en oppvarmingsform som gir tilnærmet samme komfort. Altså vannbåren mot elektrisk gulvvarme.
 3. Bruk riktig «merkostnad»! Ta kun med de komponentene som gulvvarme trenger, og trekk fra de som erstattes. Eksempelvis kan kostnaden for standardsponplater trekkes fra dersom det skal legges sponplater med ferdigfreste spor. Skal det i utgangspunktet legges trinnlydsmatter og avrettingsmasse, skal ikke dette medtas i kostnaden for gulvvarme.
 4. Bevisstgjør byggherre om verdiøkningen vannbåren gulvvarme gir. En bolig med vannbåren gulvvarme kan være mer attraktiv på boligmarkedet og lettere å selge.
 5. Gulvvarme er helt «usynlig» og begrenser ikke møblering. I offentlige bygg er den dermed også hærverkssikker.
 6. Energifleksibilitet og driftskostnader er viktige stikkord. Med vannbåren gulvvarme kan energikilden byttes prinsipielt til hvilken som helst type. De typene som har fordel av lav vanntemperatur, eksempelvis fjernvarme og varmepumpe, er gulvvarme den aller beste. I tillegg blir distribusjonstapet betydelig lavere i sentraliserte anlegg.

Tid er penger

I veiledning for vannbåren gulvvarme beskrives de fleste metodene om hvordan man legger vannbåren gulvvarme, og hvor de sammenlignes mot hverandre. Det er viktig å ikke fokusere bare på komponentkostnader. Det er vel så viktig å velge en metode som er tidseffektiv. 

rør festet til tregulv
Eksempelvis kan rør stiftes fast i tregulv i stedet for å legge sponplater med spor. Det støpes deretter med avrettingsmasse. Dette er en mye raskere metode samtidig som at det gir bedre varmeoverføring og jevnere gulvvarme.
gulvvarme til armeringsnett
Et annet eksempel er når rør skal festes til armeringsnett. I stedet for å bruke bindingstråd eller strips, kan både tid og rygg spares ved å bruke klips som festes med en «stokk».

 

Byggehøyde

I noen tilfeller er byggehøyde argument for å velge varmekabler i stedet for vannbåren gulvvarme. Dette er den vanligste problemstillingen på baderom i leilighetsbygg. Heldigvis finnes det lavtbyggende gulvvarme som er godkjent ned til 15 mm støpetykkelse. Her er et eksempel!

 

Se helheten i prosjektet

Det er viktig å se hvilke muligheter vannbåren gulvvarme gir for byggets energisentral. Eksempelvis vil en 3-rørs løsning være en kostnadseffektiv løsning når også varmtvannet tas med i regnestykket. I veilederen til Statkraft Varme kan du lese mer om 3-rørs løsninger kontra tradisjonell 5-rørs løsning.

Et velfungerende gulvvarmeanlegg

Det er ikke nok å kun fokusere på pris. Anlegget må selvsagt fungere godt, og over lang tid. Dette beskrives grundig i veiledning for vannbåren gulvvarme. Her har du noen gode tips som er verdt å ta med i vurderingen:

 1. God vannkvalitet er veldig viktig for at anlegget skal fungere feilfritt i lang tid. Utfør utluftingen grundig, også den «usynlige» oppløste lufta. Den beste metoden er å bruke en permanent eller midlertidig vakuumutlufter. Vannet bør også tilsettes kjemikalier som reduserer både bakterievekst og korrosjon.
 2. Utilsiktet oppvarming MÅ unngås. Det vil si at varme kun leveres i det rommet som trenger det. Isoler kritiske rør som føres gjennom andre rom. Eksempelvis kursen til baderom som har et helårs komfortvarmebehov må isoleres. Leverandørene har ulike isolasjonstyper fra strømper til teip.
 3. Sørg for at våtrom kan ha en høyere gulvtemperatur enn andre rom. Det gjøres ved:
 • Legg rørene så tett som mulig, og ikke mer enn 10 cm mellom dem.
 • For mindre bad, ikke ha luftspalte under dørblad. Før ventilasjonsluften inn fra andre rom gjennom en ventil i veggen i stedet. Da unngås unødig nedkjøling av gulvet nærmest døren.
 • Dimensjoner for lavere temperaturdifferanse (ΔT). Reduseres den eksempelvis fra 5 til 2,5 grader, må vannmengde dobles. Da må det brukes kortere kurser eller større rørdiameter for at ikke trykktapet skal blir for høyt. Med lavere temperaturdifferanse, blir returtemperaturen og dermed gulvtemperaturen høyere.
 • Det anbefales at det monteres termostat med gulvføler i våtrom. Det er da viktig at termostaten regulerer pådraget etter selve gulvtemperaturen, og ikke kun bruker den som en maksimumsbegrensing.

 

Veiledere
Dinamo

Veiledere om fjernvarme

Hvilke tekniske løsninger er best? Det er best å få alt slik det skal være fra første stund, også når det gjelder fjernvarme, og da kan det være kjekt å ha en oppskrift. Her finner du veiledere om fjernvarme. Disse kan du også benytte som kravspesifikasjon i entrepriser. 

GÅ TIL VEILEDERE

Webinar

Nyhetsbrev fra Statkraft Varme

Vi satser på godt innhold både på nettsiden og via våre nyhetsbrev.

Meld deg på her

Opens in new tab or window