Sorptiv kjøling

Sorptiv kjøling er en miljøvennlig og ressurseffektiv energiløsning som gir god komfortkjøling. Løsningen er konkurransedyktig med andre alternativer og reduserer det samlede plassbehovet til tekniske installasjoner i bygget.

Prinsippet er at luften først tørkes med fjernvarme, for deretter å fuktes med vann som fordamper og senker temperaturen. Løsningen passer der kjølebehovet kan dekkes via ventilasjonsanlegget, og der det er planlagt med relativt få ventilasjonsaggregater.

Løsningen gir stabil drift og enkelt vedlikehold.

Sorptiv kjøling

Prinsipp for sorptiv kjøling:

Om man tilfører 1 gram vann i 1 kg luft (0,8 m3), reduseres temperaturen med 2,5 °C.

Kjøpesenteret "Hangaren" i Trondheim kjøles med sorptiv kjøleteknologi

Leverandører: