Lokale miljødata – BREEAM

Fjernvarme kan bidra til å nå mål innenfor bærekraft og oppnå høy BREEAM-sertifisering av bygg. Siden fjernvarme er lokal overskuddsenergi, er fjernvarmenettene ulike når det gjelder brenselmiks og klimapåvirkning.

Når det gjelder CO2-utslipp, er det forskjellige standarder å forholde seg til. I Norge er Klimagassregnskap og BREEAM de ledende. I Sverige forholder man seg til Svensk Fjärrvärme og BREEAM.

Vi rapporterer forrige års faktiske verdier, samt en prognose for hvordan vi tror den nåværende miljøpåvirkning vil se ut i 2030.

Her finner du teknisk manual fra Byggalliansen.

Du finner vår BREEAM-dokumentasjon nederst på denne siden. Den består av et notat som er felles for alle anleggene våre, og deretter separate dokumenter for hvert anlegg med fjorårets utslippstall.

Vi har også en veileder som forklarer hvordan du oppnår BREEAM poeng med fjernvarme.

Kontakter ytre miljø

Sissel Hunderi
Rådgiver ytre miljø
Ola Niklasson
Rådgiver ytre miljø


Relatert innhold