Måleravlesing

Det er viktig at du leser av måleren din hver måned. Målerstanden gir grunnlaget for din faktura. Arbeidet med å installere målere med automatisk avlesing startet i 2018 og vil være ferdig i løpet av 2021. Alle som får varsel om avlesing må lese av måleren sin manuelt. Les mer om manuell avlesning nedenfor

Hvorfor er ikke innsendt avlesing brukt til avregning på fakturaen?

Det kan være to grunner til dette; enten har vi mottatt avlesingen for tidlig eller for sent i forhold til avlesningsdato, eller så er ikke avlesingen blitt registrert.

Får jeg varsel når jeg skal lese av måleren?

Du kan selv velge om du ønsker påminnelse på epost eller SMS. Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 91502450 eller send en epost til kundeservice@statkraftvarme.no.

Når er fristen for å lese av måleren?

Fristen for å få med din avlesing på faktura er selve avlesingsdagen. Glemmer du å registrere målerstand på denne datoen, ber vi likevel om at du leverer måleravlesing, slik at forbruket ditt blir justert på neste faktura.

Kan jeg få utsatt fristen for måleravlesing?

Nei, dessverre kan vi ikke gi utsettelse. Dersom vi ikke mottar avlesingen innen fristen, stipulerer vi en verdi basert på anleggets historiske forbruk.

Hvor finner jeg målernummeret?

Målernummeret finner du på måleren din.

Skal jeg lese av måleren ved flytting?

Når du flytter, må du lese av måleren og melde målerstanden fra til oss, slik at vi kan lage en sluttregning.

Avlesing gitt via KundeApp

Du kan levere måleravlesingen via vår KundeApp.

Avlesing gitt via Din side

Du kan levere din måleravlesing via Din side.