Måleravlesning

De fleste privatkunder må fortsatt lese av måleren sin selv. Det er viktig at du leser av måleren din ved måleravlesning. Dette skal skje 4 ganger pr. år. Det er målerstanden som gir grunnlaget for din faktura

Hvorfor er ikke innsendt avlesning brukt til avregning på fakturaen?

Det kan være to grunner til dette; enten har vi mottatt avlesningen for sent/tidlig i forhold til avlesningsdato eller så er ikke avlesningen blitt registrert.

Får jeg varsel når jeg skal lese av måleren?

Du kan selv velge om du ønsker påminnelse pr e-post eller pr SMS. Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 02450 eller send en e-post til kundeservice@statkraftvarme.no .

Når er fristen for å lese av måleren?

Fristen for å få med din avlesning på faktura er selve avlesningsdagen. Glemmer du å registrere målerstand denne datoen ber vi likevel om at du leverer måleravlesning slik at forbruket ditt blir justert på neste faktura.

Kan jeg få utsatt fristen for måleravlesning?

Nei, dessverre kan vi ikke gi utsettelse. Dersom vi ikke mottar avlesningen innen fristen, stipulerer vi en verdi basert på anleggets historiske forbruk.

Hvor finner jeg målenummeret?

Målenummeret finner du på måleren din.

Skal jeg lese av måleren ved flytting?

Når du flytter må du lese av måleren og melde målerstand fra til oss. Dette for at vi skal kunne lage en sluttregning.

Avlesning via Kunde App

Du kan levere måleravlesningen via vår Kunde App

Avlesning via Din Side

Du kan levere din måleravlesning via Din Side