Oppdater kontaktinformajson

Takk for at du hjelper oss med å oppdatere kontaktinformasjon. Vi har bruk for korrekt kontaktinformasjon for å kunne gi dere tilgang til kundeportalen, Min Side og for å kunne nå dere med viktig informasjon f.eks om lekkasjer. Fyll gjerne ut skjemaet flere ganger slik at vi får vite hvem som er vaktmester og hvem som er kontaktperson i styret.

 

 

 

 

 

 
Antall boenheter:


Kommentar: