Akkumulatortank

16 Sep, 2020

Mange har kanskje lagt merke til en stor og sølvfarget tank som har reist seg ved siden av varmesentralen på Heimdalsmyra. Dette er en tank med 5.000 m3 vann som fungerer som et varmebatteri/termos.

Vi kan varme opp vannet i denne tanken til 120 °C ved hjelp av spillvarme fra avfallsforbrenningen. På denne måten kan avfallsvarme benyttes når behovet i fjernvarmenettet øker. «Batteriet» lades på natten og brukes på dagtid når behovet er størst. «Batteriet» har en effekt på 20 MW i 10 timer. Ved bruk av akkumulatortanken blir den miljøvennlige spillvarmen fra avfall utnyttet bedre, og kan erstatte andre brensel.Når termosen er "full" vil alt vannet i den holde 120 °C. Etterhvert som varmen brukes vil temperaturen synke slik at det blir kaldest nederst  og gradvis høyere temperatur oppover i tanken.

 

Les mer om akkumulatortankene til Statkraft