Prøvebrenning av nye avfallstyper har startet

19 Apr, 2021

Av Statsforvalteren har Statkraft fått innvilget prøvebrenning av nye avfallstyper i grønn kategori frem til 31.12.2021. Denne kategorien har et noe høyere nivå av skadelig innhold enn vanlig husholdningsavfall. Det er svært viktig at stoffer som er skadelige for miljøet blir tatt ut av kretsløpet på en forsvarlig måte. Destruksjon gjennom avfallsforbrenning er en akseptert og god løsning for dette.

Denne tillatelsen er i tråd med vår rolle i avfallshierarkiet og bidrar til en lokal løsning for disse avfallstypene. I dag sendes de til andre forbrenningsanlegg i Norge og Sverige.

Vilkår for tillatelsen

Tillatelsen setter betingelser for hvor mye avfall i denne kategorien vi kan brenne og hvordan avfallet skal behandles. Dette omfatter bl.a.  hvordan avfallet skal blandes med ordinært husholdningsavfall, hvilke særsikte utslippsmålinger som skal gjennomføres av tredjepart, hvor hyppig det skal måles og hvilke rutiner som skal utarbeides i forkant.

 

Er det farlig?

Tillatelsen er gjort midlertidig for å få frem dokumentasjon på at behandling av disse avfallstypene ikke fører til økte utslipp fra vårt anlegg. Erfaringen fra tilsvarende anlegg viser at brenning av avfall i grønn kategori ikke medfører noen endring i utslippene. Vårt renseanlegg skal effektivt håndtere dette innenfor dagens utslippstillatelse. Skulle det likevel vise seg å påvirke utslippene våre kan Statsforvalteren trekke tilbake tillatelsen.

Aktiviteten påvirker ikke lukt, støv og støy fra anlegget vårt.