Oppgradering av Ranheim varmesentral og ny akkumulatortank

11 Jan, 2023

For å nå vår målsetting om å være 98% fornybare innen 2030, planlegger Statkraft en omfattende oppgradering av forbrenningsanlegget på Ranheim og i starten av 2023 vil ny reguleringsplan bli lagt ut til høring. I tillegg til en oppgradering av selve varmesentralen søkes det om å få bygge en akkumulatortank i tilknytning til anlegget. Høringsfristen er 5. februar.

modell-bilde av tenkte oppgraderinger ved Ranheim Varmesentral

 

En akkumulatortank gir en rekke fordeler og er spesielt viktig i forbindelse med det grønne skiftet og arbeidet mot å bli 98% fossilfri innen 2030. Gjennom denne oppgraderingen vil Statkraft kunne tilby fornybar varme til enda flere beboere på Ranheim og i Trondheim Kommune. Anlegget vil være i drift på de kalde dagene når forbrenningsanlegget på Heimdal ikke har nok kapasitet. Etter planen blir anleggget satt i drift i 2027.

 

Modell-bilde av tenkte oppgraderinger ved Ranheim Varmesentral. Sett fra sørøst.

Hvorfor akkumulatortank?

En akkumulatortank fungerer som et batteri for termisk energi (varmt vann). Vi kan gjerne sammenligne den med en gigantisk termos. Vi lader tanken når vi har overskudd på varme og bruker varmen når behovet er større enn produksjonen. Normat er det på dagtid når mange bruker varme og varmt vann samtidig. Ved hjelp av akkumulatortanken jevner vi ut produksjonen på en enkel og smidig måte.

Det gjør også at vi slipper å ty til andre reserveløsninger som er basert på fossile brenselskilder på de ekstra kalde dagene. På den måten gjør tanken det mulig å tilby fornybar varme til stadig nye beboere på Ranheim.

 

Både akkumulatortank og pipe vil være synlig

Anlegget ligger mellom Papirfabrikken og kjørerampen på E6. Akkumulatortanken blir identisk med den som står på Heimdal Varmesentral, med plass til 5.000m3 fjernvarmevann og ca. 20MW effekt. I tillegg utstyres forbrenningsanlegget med en høy pipe på cirka 70 meter. Det som kommer ut av pipa kan sammenlignes med vanlig vedfyring og det er klimanøytralt. Pipa må være så høy for å få tilstrekkelig spredning.

Modell-bilde av tenkte oppgraderinger ved Ranheim Varmesentral. Sett fra sørvest.

 

Det er planlagt to nye biooljekjeler

De nye kjelene vil gi mer effekt og varme til flere og de vil selvfølgelig bruke fornybar brensel. Sannsynligvis blir bioolje valgt som brensel. Statkraft Varme bruker bioolje basert på vegetabilske kilder som raps og solsikke. Et forbrenningsanlegg basert på oljekjeler genererer ikke økt trafikk og krever langt mindre plass enn et flisanlegg. Det er viktig i et område hvor det er trangt om plassen.

Det er ventet stor vekst i Ranheimsområdet framover og det er behov for mer fornybar energi både til nye boliger og næringsbygg. De nye biokjelene vil øke kapasiteten med 40 MW.

Et mulig industrisamarbeid

Papirfabrikken, Ranheim Paper and Board, har vekselvis både overskuddsenergi og et varmebehov og begge parter håper det skal være praktisk mulig å unytte dette til gode for begge parter ved hjelp av den nye varmesentralen og fjernvarmesystemet i området. Denne type industrisamarbeid viser mulighetene som ligger i et fjernvarmeanlegg, hvis industrien har overskuddsenergi så gjør  fjernvarmenettet det mulig for andre å nyttigjøre seg av varmen slik at den ikke går til spille.