KAN - Klimakur for Avfallsforbrenning i Norge sparket i gang Fase 2 i samarbeidet

Industrisamarbeidet KAN (Klimakur for Avfallsforbrenning i Norge) er etablert av norske avfallsforbrenningsanlegg som alle har aktiviteter knyttet til fangst, lagring og/eller utnyttelse av CO₂ (CCUS) - med flere av de samme utfordringene. I slutten av september møttes representanter fra alle KAN-partnerne til en Kick-off for Fase 2 på Gardermoen.

Formålet med dagen var at partnere kunne bli bedre kjent med hverandre og hver enkeltes aktivitet innenfor karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS). I tillegg brukte vi god tid på å konkretisere det videre arbeidet som skal underbygge vår felles ambisjon: 
 
på vegne av bransjen, utvikle og presentere en løsning(er) for hvilke rammevilkår og kommersielle forhold som må etableres for å løse utfordringer knyttet til CCUS fra avfallsforbrenning 
 
I Fase 2 skal partnerne jobbe videre med spesielt fokus på Rammeverk og kommersielle forhold, Samarbeid og Kommunikasjon. Les mer om KAN og fase 1. 
 
 
Ved å være samlet en hel dag fikk vi etablert et fellesskap som vil gjøre det enklere å fortsette arbeidet på en god måte framover. Det var svært nyttig å sitte sammen og dele erfaringer og utfordringer. Dagen ble også et tydelig bilde på at formålet med å etablere KAN fortsatt er aktuelt: vi kan lære av og hjelpe hverandre, og samlet kan vi jobbe bedre med utfordringene for å finne de beste løsningene for bransjen! 
 
 
Vi tar med oss engasjementet fra dagen inn i det videre arbeidet og gleder oss til fortsettelsen. Fase 2 i KAN er støttet av CLIMIT, og skal pågå fram til sommeren 2024.  
 
KAN – Klimakur for avfallsforbrenning i Norge består av partnerne Statkraft Varme, Hafslund Oslo Celsio, BIR Ressurs, Returkraft og Forus Energigjenvinning, FREVAR KF, Eidsiva Bioenergi AS og SAREN Energy AS. Les mer om KAN og deres arbeid. 
 

Relatert innhold