Industrisamarbeidet KAN – Klimakur for Avfallsforbrenning i Norge

Flere norske avfallsforbrenningsanlegg har aktiviteter knyttet til fangst, lagring og/eller utnyttelse av CO₂ (CCUS) og deler mange av de samme utfordringene. Med bakgrunn i dette ble industrisamarbeidet KAN – Klimakur for Avfallsforbrenning i Norge etablert.

KAN ble etablert i 2020 av fem norske avfallsforbrenningsanlegg: BIR Avfallsenergi, Forus Energigjenvinning, Hafslund Oslo Celsio, Returkraft og Statkraft Varme.

I 2022 lanserte samarbeidet håndboken CCS for avfallsforbrenning, med bistand fra Norsk Energi og Cowi. Første del av samarbeidet ble vurdert som svært vellykket, og i 2023 ble det besluttet å gå videre med KAN Fase 2, samt å utvide med tre nye partnere; FREVAR, Eidsiva Bioenergi og SAREN Energy.

 

Flere utviklingsprosjekter

KAN består av flere utviklingsprosjekter som skal se på utfordringer og muligheter knyttet til CCUS for avfallsbransjen:

  • Vurdering av fangstteknologi: Vurdering av hvilke fangstteknologier som er best egnet for avfallsbransjen og for kostnadseffektiv CO2-fangst.
  • Anbefaling knyttet til integrasjon: Utdypende kunnskap om optimal integrasjon av fangstanlegg.
  • Finansiering og forretningsmuligheter: Bedre forståelse og økt kunnskap om fremtidige forretningsmodeller og muligheter, samt det regulatoriske rammeverket.
  • Transport, logistikk og lager: Klarlegge løsninger og etablere kostnadskalkyler inkl. grensesnitt mot permanent lager

 

Et steg på veien for å utvikle levedyktig verdikjede for CCUS

I fellesskap skal partnerne jobbe for å finne hvilke rammer og løsninger som er de beste og mest optimale for avfallsforbrenning. KAN er et steg på veien for å løse utfordringer, men jobber også med andre industrisamarbeid, ideelle organisasjoner og klynger for å utvikle en komplett og levedyktig verdikjede for CCUS fra avfallsforbrenningsanlegg.

Relatert innhold