Trondheim kommune og Statkraft har sparket i gang sitt samarbeid for karbonfangst ved forbrenningsanlegget på Heimdal

Statkraft og Trondheim kommune har begge ambisiøse klimamål for å bidra til et bærekraftig samfunn; Trondheim kommune skal kutte 80 % av klimagassutslipp innen 2030, mens Statkraft skal være CO₂-nøytrale innen 2040. Som et ledd i dette arbeidet har Trondheim kommune og Statkraft inngått en samarbeidsavtale for å bidra til å utvikle gode løsninger for å kunne etablere et karbonfangstanlegg i tilknytning til Statkrafts avfallsforbrenningsanlegg på Heimdal.

Tirsdag 7. november 2023 møttes prosjektgruppen til en kick-off for samarbeidsavtalen, hvor formålet var å bli kjent, etablere et felles kunnskapsgrunnlag og legge en god plan for det videre arbeidet. Prosjektledere Bjørn Hølaas (Statkraft) og Mie Abelgaard (Trondheim kommune) innledet dagen med å fortelle om bakgrunnen for samarbeidsavtalen og hvorfor karbonfangst på Heimdal er viktig for begge parter. Deretter delte vi oss inn i mindre grupper og diskuterte prosjektmål, arbeidsoppgaver og milepæler for de definerte samarbeidsområdene; identifisere barrierer og drivere for aksept, kommersielle forhold, kommunikasjon og gjennomføringsplan. Det var en aktiv gruppe som sørget for et høyt energinivå gjennom dagen og mange gode idéer for hvordan vi skal komme nærmere vårt felles mål.  
 
Partene er enige om å samarbeide innen relevante områder for å legge til rette for karbonfangst i Trondheim, og sammen skal vi finne gode og robuste løsninger på noen av utfordringene som gjenstår å løses. Avtalen varer frem til 2025 og samarbeidet vil være en viktig bidragsyter til at fangstanlegget kan stå klart i løpet av 2030.  
 
Vi tar med oss engasjement fra dagen inn i det videre arbeidet og gleder oss til fortsettelsen! 

Les mer om samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Statkraft