CCS i Trondheim: Samarbeid med Trondheim kommune

Samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Statkraft skal legge til rette for videre utredning av mulighetene om å realisere karbonfangst og -lagring ved Statkrafts avfallsforbrenningsanlegg på Heimdal.

Trondheim kommune og Statkraft har inngått en samarbeidsavtale fram til 2025, som skal bidra til utvikling av gode løsninger slik at et karbonfangstanlegg kan stå klart i 2030. Avtalen er viktig for begge parter, som en del av deres høye klimaambisjonene og et viktig steg på veien for å bidra til reduserte klimaavtrykk i Trondheim.

 

Avhengig av robuste løsninger

For at Trondheim kommune og Statkraft Varme skal nå sine klimamål må både indirekte og direkte utslipp kuttes, der CCUS ved avfallsforbrenningsanlegget på Heimdal vil kunne være et meget viktig og sentralt tiltak. CO2-utslipp fra avfallsforbrenningsanlegget er en konsekvens av sluttbehandling av restavfallet fra over 70 kommuner fra Saltfjellet i Nord til Gudbrandsdalen i Sør.

Foreløpige utredninger og analyser viser at CCUS fra avfallsforbrenningsanlegget i Trondheim er teknisk og miljømessig mulig. Videre prosjektutvikling og realisering er avhengig av at vi finner robuste løsninger på de gjenstående tekniske, regulatoriske og kommersielle utfordringene. Eksempelvis tilgang til nødvendig infrastruktur, kommersielle betingelser og sosial aksept.

 

Direktør for næring, samferdsel, klima og miljø i Trondheim kommune, Kristian Dahlberg Hauge og administrerende direktør i Statkraft Varme, Svein Ove Slinde.

 

CCUS – et viktig bidrag for å nå målene i Parisavtalen

Karbonfangst, utnyttelse og lagring (CCUS) er et viktig bidrag for å nå Parisavtalen og Norges mål om minst 55 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2030. For at Norge skal kunne redusere sine klimagassutslipp med minst 55 % og oppfylle sine forpliktelser i henhold til Parisavtalen, trenger Norge en plan for å få på plass karbonfangst og -lagring (CCS) i større skala. Spesielt er dette viktig for industri og avfallsforbrenningsanlegg som ikke vil klare å redusere sine utslipp på et mer kostnadseffektivt og mindre ressurskrevende vis.  

 

Psst!

Ønsker du nyheter som dette rett i innboksen? Da kan du melde deg på nyhetsbrevet fra fjernvarmevirksomheten til Statkraft.


 

Relatert innhold

Trondheim kommune og Statkraft har sparket i gang sitt samarbeid for karbonfangst ved forbrenningsanlegget på Heimdal

Statkraft og Trondheim kommune har begge ambisiøse klimamål for å bidra til et bærekraftig samfunn; Trondheim kommune skal kutte 80 % av klimagassutslipp innen 2030, mens Statkraft skal være CO₂-nøytrale innen 2040. Som et ledd i dette arbeidet har Trondheim kommune og Statkraft inngått en samarbeidsavtale for å bidra til å utvikle gode løsninger for å kunne etablere et karbonfangstanlegg i tilknytning til Statkrafts avfallsforbrenningsanlegg på Heimdal.

Les mer

CO₂-fangst og Energiintegrering

CO₂-fangst basert på aminteknologi har et betydelig termisk energibehov. Koblet til et avfallsforbrenningsanlegg vil dette kunne levere og dekke dette termiske energibehovet, men CO₂-fangstanlegget vil da redusere leveransen av termiske energi til andre forbrukere, som et fjernvarmenett. 

Les mer