Servicesertifisering

Statkraft tilbyr en sertifiseringsordning for personell som skal prosjektere og idriftsette kundesentraler, samt jobbe med service på kunde-/leilighetssentraler. Første sertifiseringskurs ble gjennomført høsten 2021 og flere kurs er planlagt.

Kurset vil gjennomgå:

 • Grunnleggende systemforståelse rundt prosjektering og kontroll av kundesentraler
 • Hva skal kontrolleres når man har service på kundesentral/leilighetssentral, måler, primær – og sekundæranlegg
 • Hva skal kontrolleres ved sjekk av mekaniske komponenter og regulering
 • Bruk av sjekkliste ved anleggskontroll

 

Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen som må være bestått for å bli sertifisert. Sertifiseringen skal bidra til at det blir enklere å finne kvalifiserte hjelp for våre kunder, enten dette gjelder bistand til service eller andre utbedringer.

 

Hva får du som deltaker:

 • Faglig høyt innhold basert på Statkraft Varmes snart 40 års erfaring med fjernvarme og kundeutfordringer som vi møter i praksis
 • Ferdig sjekkliste som vil være mulig å benytte direkte ut mot kunde
 • Sertifisering hvor vi legger ut ditt navn og firma på listen over sertifiserte rørleggere på vår nettside
 • Du og ditt firma kan selv benytte sertifiseringen i markedsføring mot egne kunder
 • Profilering av sertifiserte selskaper mot aktuelle kunder i Statkraft
 • Tilgang til nyhetsbrev med gode relevante tips
 • Mulighet for bedriftsintern opplæring (fysisk evt. digitalt)

 

Kurset planlegges gjennomført fysisk i lokalene til Statkraft Varme i Trondheim og vil gå over to dager med 4 timers varighet (inkl. enkel lunsj).

 

Pris:

Kurset koster kr 7.500 per deltaker hvor man blir sertifisert for 2 år om gangen. Det gis rabatt på 20 % for selskaper som deltar med min. 5 personer.

Det vil også være mulig å gjennomføre bedriftsinterne kurs, ta kontakt for å avtale.

Meld din interesse slik at vi kan sende deg endelig påmelding når vi har avklart kursdato.

 

Flow AS sine erfaringer med ServicekursetSertifiserte rørleggere