Statkraft har inngått studiekontrakter med tre leverandører av CO2-anlegg

19 Mar, 2024

I forbindelse med arbeidet rundt realiseringen av CO2-fangst i Trondheim, er tre leverandører nå utvalgt til å gå videre til en tidligfase-studie av prosjektet, kalt “pre-FEED”.

mann
Bjørn Hølaas
Direktør CCS (CO2 fangst og lagring)

 

Statkraft har et langsiktig prosjekt pågående, hvor man vurderer muligheten for å modne og senere realisere fullskala CO2-fangst ved Statkrafts avfallsforbrenningsanlegg i Trondheim i 2030. Rambøll er engasjert for å følge opp studiene og andre relaterte problemstillinger.

Statkraft mottok tilbud fra en rekke leverandører, og besluttet nylig at selskapene som engasjeres videre er: 

"Samtidig må vi påpeke at Statkraft ikke har mulighet til å gå videre med realiseringen av CO2-fangst i Trondheim før nødvendige rammevilkår er på plass."
Bjørn Hølaas
Direktør CCS i Statkraft

Pre-FEED-studiene ferdigstilles til høsten i år. Til da skal de valgte selskapene utvikle og presentere hvordan de konsepsjonelt vil designe et CO2-fangstanlegg på Heimdal. Fokuset vil være på miljø og sikkerhet, design og utvikling av et robust kostnadsestimat. Når studiene er klare vil Statkraft ha et beslutningsunderlag for å kunne gå videre med prosjektets neste – og siste fase, før man skal fatte en mulig investeringsbeslutning i 2027.

– Disse tidligfase-studiene er viktige, og det blir fint å komme i gang, sier Direktør CCS i Statkraft, Bjørn Hølaas. – Samtidig må vi påpeke at Statkraft ikke har mulighet til å gå videre med realiseringen av CO2-fangst i Trondheim før nødvendige rammebetingelser er på plass, sier han.

 

**Dette prosjektet er et samarbeid mellom Worley, et globalt selskap som tilbyr profesjonelle tjenester innen energi, og MHI Group. Worley og MHI Group vil implementere den grunnleggende utformingen av CO2-fangstanlegget ved hjelp av CO2-fangstteknologi fra MHI Group.

 

 

Relaterte saker

Hvorfor har Statkraft startet et karbonfangstprosjekt på Heimdal?

Statkraft startet utredningen av karbonfangst av flere årsaker. Selskapet har blant annet forpliktet seg til utslippskutt i tråd med 1,5 gradersmålet, og skal ha klimanøytral virksomhet innen 2040.

Les mer