Hvorfor har Statkraft startet et karbonfangstprosjekt på Heimdal?

Statkraft startet utredningen av karbonfangst av flere årsaker. Selskapet har blant annet forpliktet seg til utslippskutt i tråd med 1,5 gradersmålet, og skal ha klimanøytral virksomhet innen 2040.

Disse forpliktelsene innebærer at vi må kutte utslipp fra vår virksomhet, både direkte og indirekte, i tillegg til å fortsette utbyggingen av fornybare energikilder. Et av områdene vi ser på nå, er hvordan vi kan redusere CO2-utslippene fra avfallsforbrenningsanlegget Heimdal Varmesentral i Trondheim.

Spørsmål og svar