Ser på banebrytende ny energiteknologi for gartnerier og veksthus

29 May, 2024

Meråker Grønt blir en av pionerene som prøver seg på både vann- og varmegjenvinning med splitter ny varmepumpeteknologi. Nå går de inn i et samarbeid med Statkraft Varme om å rendyrke sin energiinfrastruktur mot det grønne skiftet.

Meråker Grønt er en av Trøndelags største produsenter av agurker. De kjenner på utfordringer som resten av gartneribransjen kjenner på, med temperaturreguleringer, avfukting og enorme energipriser.

Nå håper de at ny teknologi vil hjelpe med å redusere utgiftene for både vann og varme, samtidig som de sparer miljøet for sin omfattende bruk av fossilt brennstoff og elkraft til oppvarming.

 

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om klimavennlig nyskapning med fjernvarme- og kjøling? Meld deg på nyhetsbrevet fra Statkrafts fjernvarmevirksomhet!

 

Overflødig fuktighet og fyring for kråka

Den nye teknologien vil kunne løse en kjent problematikk i bransjen. I drivhus der agurker dyrkes, kan det nemlig oppstå en negativ spiral på grunn av temperatur- og fuktighetsregulering:

Når plantene vokser, avgir de en hel mengde fukt som legger seg på blader og stilk, og hos Meråker Grønt produserer plantene svimlende 100.000 liter vann i uka. Når denne fukten fordampes til luften kan veksthuset raskt bli for fuktig. Overflødig fuktighet fører til råte i røtter og planter, som er svært skadelig for produksjonen. For å unngå dette må gartnerne åpne taklukene for å ventilere. Men ventileringen fører til tap av varme og CO2, som begge er viktige for plantenes utvikling.

Agurkene trives best i 25 grader uansett om det er sommer eller vinter utendørs. For å holde riktig temperatur, må gartnerne derfor supplere med propan til oppvarming etter at de har luftet. Dette produserer CO2 som fremmer plantevekst, men det øker også fuktigheten i drivhuset, som igjen krever enda mer utlufting.

Det er nettopp denne negative spiralen som øker energiutgiftene og klimafotavtrykket i gartneriet.

 

Se prosjektet: Varmegjenvinning fra Coop CLog dekker varmebehovet til hele Gardermoen Næringspark

 

Planlegging av ny energiinfrastruktur hos Meråker Grønt

 

Samler vannet fra fukten og gjenvinner varmen


I dag brenner veksthuset cirka 2 GWh årlig, som tilsvarer 200 tonn med propan. I tillegg forbruker de opptil 7 GWh m

ed elkraft. Med den nye teknologien vil Meråker Grønt kunne slippe å åpne taklukene for å lufte, og derfor redusere forbruket på både propan og strøm betraktelig.

Teknologien fungerer slik: Fuktig luft samles fra veksthuset og avfuktes i et aggregat. I samme prosess så hentes varmen fra det kondenserte vannet, og gjenvinnes til varmt vann i varmepumpen. Deretter kan det varme vannet fra varmepumpene forsyne gartneriet med en jevn innetemperatur hele året. Det planlegges også en løsning for å gjenvinne vannet som samles opp.

I videoen forklarer Tina Wannebo Larsen og Jarl Sandø hvordan Statkrafts løsning for veksthusnæringen gjør det mulig å gjenvinne både vann og varme samtidig som bruken av CO2 reduseres. Sammen med den tekniske løsningen tilbyr vi en finansieringsløsning som vil gi forutsigbare kostnader. Daglig leder ved Meråker Grønt, John Helge Lillevolden fokuserer på fordelene som løsningen gir for han.

 

 

Energiabonnement og klimavennlig dyrking

Samarbeidet er for øyeblikket i en planleggingsfase, og etter hvert vil Meråker Grønt tegne et energiabonnement, såkalt “energy as a service”, hvor de kun trenger å betale en fast månedlig sum. Ordninger av denne typen er gunstig for begge parter, fordi det muliggjør at veksthuset kan dyrke mer klimavennlig med en ny energiinfrastruktur. 

Der Meråker Grønt dekker egne utgifter på graving og permanente installasjoner under bakken, vil Statkraft dekke kostnadene for øvrig teknologi. I abonnementet står også Statkraft ansvarlig for drift og vedlikehold, samt optimalisering av veksthusets innendørsklima gjennom året.

Den månedlige fakturaen i abonnementet blir mindre enn hva veksthuset betaler for strøm og propan i dag.

 

Se innslaget om Meråker Grønt på Midtnytt (NRK)