Miljøvennlig byggvarme i nytt helsehus i Stjørdal

I Stjørdal utenfor Trondheim bygger kommunen et nytt helsehus på 10 000 kvadratmeter fordelt over 4 etasjer, i tillegg til parkeringskjeller. Underveis i byggingen har entreprenøren kunnet konsentrere seg om det de skal: å bygge et godt helsehus for kommunens innbyggere. Med god økonomi, og til rett tid. Varmebehovet til byggvarmen har de sluppet å bekymre seg for.

Arild
"Hvis fjernvarmen ligger klar, vil de ikke ha annen byggvarme."
Arild Reklev
Prosjektleder, Statkraft

-    Varmen har vi levert helt frem til gjennom veggen i parkeringskjelleren gjennom vinteren 2019/2020 og høsten 2020, forklarer Arild Reklev, prosjektleder i Statkraft.

 Høsten 2020 ble den nye kundesentralen driftssatt som skal sørge for både nok varme og tappevann når bygget nå nærmer seg overlevering til kommunen, forteller han videre.

 

I Norge er det et stort behov for effektiv og problemfri byggvarme, spesielt i vintersesongen. Det er nødvendig for innvendig oppvarming og tørking, for eksempel når fuktige betongvegger og elementer skal tørkes, eller når andre innvendige materialer skal få temperaturen og det maksimale fuktinnholdet de skal ha.

- Ved tradisjonell byggvarme må entreprenøren vanligvis selv stå for energiproduksjonen, typisk med et såkalt Kokoverk, det vil si et varmeaggregat drevet av dieselolje eller gass, forteller Reklev.

- Det kan være både kostbart og brysomt og krever mye oppfølging av entreprenøren, i tillegg til problemet med både støy, avgasser og fare for lekkasje fra tanken.

 

 

 

Varmeaggregatet vil også kunne tilføre bygget mer fuktig luft enn ved bruk av fjernvarme da energien produseres utenfor bygget og tar utelufta og varmer opp denne slik at den har et høyere fuktnivå når den føres inn i bygget.

-    Vi vet jo at både bygge- og anleggsplasser etterhvert skal være utslippsfrie. Med byggvarme via Fjernvarme er det ingen lokale utslipp på byggeplassen. Vi produserer varmen under kontrollerte former i varmesentralen vår, i dette tilfellet på Lillemoen på Stjørdal. Byggvarme fra fjernvarme blir dermed et viktig hjelpemiddel for å oppnå fossilfrie byggeplasser. Løsningen finnes allerede.

 

Byggvarme uten lokale utslipp har flere positive sider enn bare å bidra til et grønt skifte. Også det lokale miljøet blir bedre, både på byggeplassen og i omgivelsene.

- Du slipper støy og avgasser fra et varmeaggregat som står og durer for å produsere energi til å varme opp bygget, og det er ikke noe behov for å transportere inn diesel til et aggregat mange ganger i uka. Det er jo allright både for de som jobber er og nærmiljøet, slår Reklev fast.

 

Når Statkraft står for fjernvarme til byggvarme, legges de permanente fjernvarmeledningene, som etterhvert skal brukes til å varme både bygninger og vann i ferdig hus, helt frem til gjennom veggen.

-    Da står vi ansvarlige for å levere rett energimengde, temperatur og trykk frem dit. Der kobler entreprenør og samarbeidspartnere seg på, og kan distribuere varmen rundt til de forskjellige delene av bygget, og med den temperaturen de har behov for.

 

Metoden har vist seg å være formålstjenlig, og når entreprenøren først har brukt fjernvarme som byggvarme på en byggeplass, vil de gjerne gjøre det igjen.

-    Tilbakemeldingene vi får fra entreprenører er svært gode. Jeg husker godt fra oppstartsmøtet for dette bygget. Da sa anleggslederen hos entreprenør Veidekke at dersom fjernvarme var tilgjengelig som byggvarme, ønsket han ikke noe annet, fordi det er så enkelt å forholde seg til og gir en jevn og god temperatur i bygget.

 

For å lykkes med satsningen på å utnytte byggvarme fra fjernvarme, er det viktig å være i tidlig dialog med utbyggere/entreprenører, slik at de har mulighet til å velge løsningen og forberede dette med å planlegge distribusjonen av byggvarmen for eksempel ved å etablere ekstra stigerør mellom etasjer for å frigi plass og slippe mye bruk av slanger.

- Mange har ikke erfaring med det. Da er det viktig at vi er tidlig ute, og informerer om både muligheten og fordelene, sier Reklev.

-Når fjernvarmeledningen ligger der, finnes det ikke enklere løsninger.

 

 

 

 

 

Fjernvarme PLUSS
Dinamo

Fjernvarme PLUSS

Ved å samle våre produkter i konseptet Fjernvarme PLUSS gjør vi det enkelt og trygt å la fjernvarme dekke hele varmebehovet.

LES MER