Statsbygg og Backe velger byggvarme fra fjernvarme

NTNU og Studentskipnaden (SIT) sitt nye sentralbygg i Trondheim rommer hele 18.000 kvm, en åpen treningshall og en 14 meter høy klatrevegg. Arealene varmes opp med fjernvarme, også under byggeperioden.

Byggherre Statsbygg har bestemt at bygget skal oppnå miljøsertifiseringene BREEAM Excellent og ZEB (Zero Emission Building).


– Det er høye ambisjoner om et lavt energiforbruk. Det ser vi blant annet i løsningene rundt vannforbruket i dusjanlegg og flerbrukshall, og ved varmegjenvinningen fra kjølemaskiner fra taket som tilfører varme til sanitæranleggene. I tillegg er hele taket dekket med solcellepaneler, forteller Fredrik Drangsholt, teknisk anleggsleder fra Backe.

ilde av: To menn i arbeidsklær og verneutstyr.
Ansvarlige på byggeplassen: Fra venstre, Fredrik Drangsholt, teknisk anleggsleder fra Backe og Mats Edvard Fossen, Prosjektleder for rør hos Caverion.

Effektiv byggvarme er en god støttefunksjon for byggtekniske behov

Å ha et provisorisk varmeanlegg med byggvarme i kalde perioder, sikrer at bygg, betong og maling tørker. I tillegg øker også komforten for anleggsarbeidere, og dermed effektiviteten i byggearbeidet.


Det finnes mange ulike løsninger for å holde temperaturen oppe under bygging, deriblant ved bruk av strøm eller gass og diesel. Ingen av disse løsningene kommer uten videre komplikasjoner. Oppvarming som krever strøm belaster strømnettet, og bruk av dieselaggregat forurenser både miljø og mennesker. Med andre ord ikke optimalt når byggeplassen skal holdes utslippsfri under byggeprosessen. Det har også gjort at det nå er forbud mot disse løsningene i Norge.

Bildet viser: En blå maskin som er tilkoblet vannledninger.
Liten maskin med stor kraft: Gjennom en slik maskin distribueres og fordeles den varme luften som genereres av fjernvarme

–Den opprinnelige planen var at varmekilden for byggvarme i dette bygget skulle være elektrisk, men en komplett fjernvarmeløsning var både smartere og mer praktisk for byggvarme, ettersom tilgang til fjernvarmesentral allerede lå inne, forteller Mats Edvard Fossen, Prosjektleder for rør hos Caverion.

 

Bildet viser: Teknisk anlegg med ledninger og rør. To personer i arbeidsklær ser på anlegget.

Tilkoblet anlegg: Selve anlegget er satt sammen uten overdreven bruk av komponenter, og gir enkel tilgang til ansvarlige som skal håndtere varmeveksling.

Enkel løsning, til en lav kostnad, og i tillegg en avlastning for strømnettet

Prosjektleder for Statkraft Varme, Jan-Eirik Tobiassen, er tilfreds med at Statsbygg til slutt valgte fjernvarme som kilde for byggvarme. Istedenfor den opprinnelige tanken om å benytte en varmepumpe-løsning. 

-Ja, det er fornuftig generelt å benytte varmepumper. Totalt sett vil en varmepumpe bruke mindre energi enn fjernvarme. Men særlig på de kaldeste dagene vil varmepumpen belaste strømnettet i Trondheim som om det ble benyttet strøm direkte som oppvarmingskilde. Med den pågående elektrifiseringen vi ser i samfunnet, for å erstatte fossile energikilder, er det kritisk at termisk energi benyttes der vi kan.

Mann med skjegg
"Store og åpne nybygg som dette er i utgangspunktet ekstra godt tilrettelagt for å benytte fjernvarme som oppvarming under etablering. "
Jan-Erik Tobiassen
Prosjektleder Trondheim
Bilde av: Et stort rom med stillas og fjernvarmeutstyr. Tre personer står med ryggen til, og ser mot samme punkt.

Hurtig oppvarming for store rom: Vannbåren varme er lett å distribuere i store arealer.

–Jo mer åpent og stort et bygg er, jo lettere er det å distribuere den vannbårne varmen. Næringsbygg er sånn sett enkle, men vi ser også en økende trend i at utbyggere i boligprosjekter blir flinkere til å benytte fjernvarme til oppvarming i byggeperioden. Det krever noe mer planlegging. De etablerer ofte de permanente varmeinstallasjonene tidlig for å bruke den som oppvarming i byggeperioden. Da får en spredt varmen til alle rom i bygget på en veldig god måte.

 

Nøye planleggingsprosess

Starten på byggeprosjektet for rundt to år siden viste et behov for omlegging av gamle rør - en vanlig utfordring i bymiljøer. Selve bygget ble reist i løpet av ett år, og høsten 2022, ble fjernevarmeinnstikket med to rør fra Statkraft plassert og avsluttet på innsiden med stengeventiler. Til vinterens behov for byggvarme, ble tilkoblingen til rørnettet åpnet og tatt i bruk, til glede for alle byggearbeidere:

Bildet viser: Vannledninger som er hengt opp langs en vegg. Midt i bildet vises diverse utstyr, og person som står med ryggen til.
Enkelt å manøvrere: Vannledningene som transporterer fjernvarmen er hengt opp rundt i de aktive områdene, og kan flyttes ved behov.


–Tilkobling til rørnettet krever koordinering mellom flere parter, men systemet fungerer godt med høy effekt når oppkoblingen er gjennomført, forteller Fredrik Drangsholt.


Når NTNU og SITs nye sentralbygg ferdigstilles, vil det fullt ut benytte fjernvarme til forbruksvann, varmeanlegg og ventilasjonsluft.


Spør Statkraft om råd - kontakt oss for mer informasjon om byggvarme

 

 

Relatert innhold