Bachelor- og Masteroppgave

Statkraft Varme har åpnet for at studenter kan skrive både Bachelor- og Masteroppgaver i samarbeid med oss. Hvis du skal skrive oppgave innenfor et fagområde som er relevant for oss, så inviterer vi deg til å ta kontakt slik at vi i fellesskap kan se om vi finner en god oppgave som er interessant for begge parter.

Vi kan tilby oppgaveskriving innenfor flere spennende fagområder:

  • Ingeniørfag,VVS, Instrumentering
  • Miljø: fornybar energi, CCS
  • Markedsføring: Lobbyvirksomhet,
  • HSE: I produksjonsbedrift med tunge maskiner og høye temperaturer. evt. utfordringer vedr. bruk av underleverandører.

 

Send oss en mail med litt informasjon om deg, din bakgrunn og hvilket tema du er interessert i å skrive om.

 

Bachelor oppgaver som tidligere er skrevet i samarbeid med oss

  • Finnes det gode tekniske løsninger for bruk av fjernvarme til kjøling av leiligheter?