Tiller hageby – 123 moderne leiligheter med 3- rørsløsning og individuell måling av fjernvarme

Prosjektet Tiller Hageby ligner en liten landsby med sin lave trehusbebyggelse. Også fargesettingen bringer tankene til det typisk «Trondhjemske» med grønne og okergule farger. Husene er ulike i form, størrelse og farge. Det ser rett og slett trivelig ut og området har en utmerket beliggenhet, lett tilbaketrukket fra bylivets skrål rett øst for City Syd på Tiller i Trondheim.

Prosjektet har vært under planlegging og bygging i mange år allerede. Den første beboeren flyttet inn allerede i juni 2017 og de siste har ennå ikke flyttet inn.

Kundesentralen  parkeringskjelleren

Fjernvarmeløsningen i Tiller Hageby


Leiligheter og fellesområder bruker fjernvarme til oppvarming og til varmt tappevann. Tidligere ville man valgt en løsning der forbruket ble målt på inntakspunktet og det kom en samlet faktura fra fjernvarmeselskapet. Beboerne betalte fakturaen etter antall m2 i leilighetene. Denne løsningen ga ikke motivasjon til å spare energi og opplevdes urettferdig.  En slik løsning ville heller ikke vært tillatt i løpet av få år iht. nye myndighetskrav.

 

Dette medførte at Obos Block Watne i dialog med beboerne valgte å gå for individuell avregning hvor hver beboer betaler for sitt eget forbruk. Tidligere studier viser at beboere kan spare så mye som 20 – 30 % energi ved en slik løsning. I tillegg har OBOS Block Watne vært innovative og benyttet det som må sies å være fremtidens løsning på distribusjon av varme og tappevann; såkalt 3-rørsløsning hvor man kun har distribusjon av tur og retur varmeledning samt kaldt vann. Denne løsninger gir betydelig mindre rørføring og en studie viser ca. 40 % mindre varmetap i forhold til tradisjonell 5-rørs løsning, noe som også gir reduksjon i energiforbruket i det interne distribusjonssystemet mellom leilighetene. Det finnes to 3-rørsløsninger, hvor anbefalt løsning fra Statkraft har en varmeveksler (som produserer varmt tappevann) i hver leilighet. I tillegg til å muliggjøre nøyaktig måling av forbruket, gir dette flere fordeler:

  • Siden vannet produseres i leiligheten, er det kort vei til dit det brukes og ingen ventetid på varmt vann.
  • Varmeveksleren kan produsere så mye varmt tappevann du ønsker, det vil aldri gå tomt for fjernvarme i motsetning til varmtvannsberedere.
  • Legionellafaren er eliminert da det ikke står varmtvann i lange rør eller varmtvannstank.
  • Statkrafts energimåling baseres på svært nøyaktig ultralydmåling hvor det trengs kun 1 måler i hver leilighet og som avleses automatisk.
  • Energimåleren fra Statkraft er tilpasset eventuell innføring av effekttariffering også for privathusholdning og vil ikke kreve reinvesteringer fra borettslaget.

Ellers kan det også nevnes at bruk av fjernvarme muliggjør en svært arealeffektiv bolig hvor man frigjør plass for både varmtvannsbereder, skorstein og vedovn, i tillegg til at bruk av gulvvarme (og ikke radiatorer) gir muligheter for fri møblering og god arealutnyttelse. Videre vil bruk av fjernvarme eliminere både brannfare i motsetning til panelovner samt at inneklimaet også oppleves bedre da det ikke vil være partikkelforbrenning som man ofte kan få fra panelovner.

Egen varmeveksler i hver leilighet ble tidligere betraktet som et fordyrende element og dermed valgt bort av de fleste utbyggere. Vi ser nå derimot at den økte kostnaden kompenseres med mindre rørføring (3 mot før 5), noe som også gir lavere varmetap for beboerne. I tillegg til besparelse både i investeringer og drift av beredere, skorstein og vedovner. Dette gjør at borettslaget/beboere får både et energi- og arealeffektivt samt fremtidsrettet bygg med en rettferdig energifordeling.

Det er rørentreprenøren Bravida Trondheim VVS (Oras) som har gått foran og valgt aktuelle løsning. I tillegg er Statkraft også kjent med at rørleggerbedriften K. Lund prosjekterer og bygger nå i hovedsak med 3-rørs løsninger av hensyn til fordeler beskrevet ovenfor.

Tiller Hageby

Fakturering og kundeforhold

Hver beboer vil nå få faktura på eget, faktiske forbruk (ikke estimert) fra Statkraft Varme hver mnd.  Her vil beboerne også få mulighet til å se forbruket via kundeappen «Statkraft Varme», som kan lastes ned fra både App Store og Google Play. Videre vil borettslaget også få en månedlig samlefaktura for kostnader med forbruk i fellesarealer samt tjenesten individuell måling. Det er nå Statkraft som står for eierskap, drift og vedlikehold av målere, målerinnsamling, avregning samt fakturering. Det vil heller ikke påløpe ekstra kostnader knyttet til eierbytter i leiligheter, slik mange tar seg betalt for. Dette gjør det enkelt og forutsigbart for borettslaget og beboerne.

 

Hvem skal man kontakte?

På nettsiden www.statkraftvarme.no finner man mer informasjon om både 3-rørs løsning og individuell måling. Her finner man også info om smarte fjernvarmeløsninger samt ulike tekniske veiledere som skal bidra til at utbyggere og borettslag skal lykkes i prosjekteringsfasen med å få en energiteknisk optimal løsning til fordel både for utbyggere og leilighetseiere/borettslag.

Hvis det er spørsmål om fjernvarmefakturaen eller forbruket, skal nå hver beboer kontakte Statkraft Varme på kundeservice@statkraftvarme.no eller telefon 915 02450. Det er Statkraft som måler forbruket og sender faktura. Det samme må gjøres dersom leiligheten selges slik at eierskiftet blir foretatt og regning havner på riktig person. Hvis det er problemer med temperaturen i noen av rommene i leiligheten eller hvordan oppvarmingen fungerer, skal Obos Block Watne kontaktes i reklamasjonstiden, som tar dette videre med sine underleverandører. Etter reklamasjonstiden er dette ansvaret overlatt til hver beboer.

Fra overtakelses møte: Knut Anders Røstvoll fra Obos Block Watne, Ingalill Kystad og Yngve Lund Braathen fra sameiet og Audun Brenne fra Statkraft.

Fra overtakelse møtet: Knut Anders Røstvoll fra Obos Block Watne, Ingalill Kystad og Yngve Lund Braathen fra sameiet og Audun Brenne fra Statkraft.