Anleggsbidrag

Anleggsbidraget gjenspeiler kostnaden ved fremføring av fjernvarme. Kostnaden avhenger av avstanden til nettet, grunnforholdene og plasseringen av teknisk rom med kundesentral.

Dersom kunden kan stå for gravingen selv, blir kostnadene for tilknytningen betydelig redusert.

Ta kontakt med oss for å få hjelp til å beregne de reelle kostnadene og finne ut hvor stort ditt anleggsbidrag vil bli.

Beregn avstand til nettet

Bruk kartet nedenfor til å beregne cirka avstand til fjernvarmenettet. Zoom inn til nettet vises i rødt, og bruk linjalen i øverste høyre hjørne til å markere planlagte rør og finne avstand.

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør. (widescreen visning kan gi problemer med å vise rør, reduser vidden)

GÅ TIL KART

Opens in new tab or window