Driftsavbrudd

Her finner du informasjon om eventuelle planlagte eller akutte avbrudd i leveransen av fjernvarme.

Utkobling på Lade torsdag 8.november kl. 9 -17

Berørte gater er Julianus Holmsv. og Devlesvingen.

Årsaken er arbeid på fjernvarmenettet.

 

 

Feilmelding

Fjernvarme er normalt en svært stabil varmekilde som krever lite vedlikehold. Skulle du likevel oppleve problemer, kan du ringe oss på 915 02450.

Ansvarsforhold ved feil

Skulle en feilsituasjon oppstå, er det greit å kjenne til ansvarsforholdet rundt fjernvarmen og kundesentralen din. Statkraft Varme er ansvarlig for å levere varme frem til grunnmuren.

Tegn på at feilen er Statkraft Varmes ansvar:

  • Både varmtvann og varme er borte.
  • Naboer i samme bygning har samme problem.
  • Temperaturen inn på kundesentralen er lavere enn normalt.
  • Tur- og returtrykk er likt.
  • Det er ikke strømbrudd i området.

Tips og råd

Her har vi samlet noen råd om hvordan man drifter et fjernvarmeanlegg. De kan også være nyttige ved feilsøking.