Driftsavbrudd

Her finner du informasjon om eventuelle planlagte eller akutte avbrudd i leveransen av fjernvarme.

Feilmelding

Fjernvarme er normalt en svært stabil varmekilde som krever lite vedlikehold. Skulle du likevel oppleve problemer, kan du ringe oss på 915 02450.

Ansvarsforhold ved feil

Skulle en feilsituasjon oppstå, er det greit å kjenne til ansvarsforholdet rundt fjernvarmen og kundesentralen din. Statkraft Varme er ansvarlig for å levere varme frem til grunnmuren.

Tegn på at feilen er Statkraft Varmes ansvar:

  • Både varmtvann og varme er borte.
  • Naboer i samme bygning har samme problem.
  • Temperaturen inn på kundesentralen er lavere enn normalt.
  • Tur- og returtrykk er likt.
  • Det er ikke strømbrudd i området.

Vi hjelper deg gjerne

Har vi mulighet, hjelper vi deg gjerne – uansett hva feilen skyldes! Feil på kundens anlegg faktureres med en timepris på 1.200 kroner på dagtid (eksklusiv mva og kjøretid, men inklusiv kilometer og eventuell servicebil). Ved utrykning utenfor normal arbeidstid, vil det i tillegg komme et vakttillegg på 1200 kr/time(eks.mva)

Se også Teknisk Bistand

Tips og råd

Her har vi samlet noen råd om hvordan man drifter et fjernvarmeanlegg. De kan også være nyttige ved feilsøking.