Driftsavbrudd

Utkobling Damlia 29.06.20

På grunn av arbeid på fjernvarmenettet vil varmeleveransen til Damlia bli utkoblet kl 09:00 - 15:00. Vi beklager ulempene dette medfører.

 

Feilmelding

Fjernvarme er normalt en svært stabil varmekilde som krever lite vedlikehold. Skulle du likevel oppleve problemer, kan du ringe oss på 915 02450.

Etter kl. 15:30 har kunder i Ås, Moss og Sandefjord en egen vakttelefon:  918 63 106 eller 918 69 108

Ansvarsforhold ved feil

Skulle en feilsituasjon oppstå, er det greit å kjenne til ansvarsforholdet rundt fjernvarmen og kundesentralen din. Statkraft Varme er ansvarlig for å levere varme frem til grunnmuren.

Tegn på at feilen er Statkraft Varmes ansvar:

  • Både varmtvann og varme er borte.
  • Naboer i samme bygning har samme problem.
  • Temperaturen inn på kundesentralen er lavere enn normalt.
  • Tur- og returtrykk er likt.
  • Det er ikke strømbrudd i området.

Tips og råd

Her har vi samlet noen råd om hvordan man drifter et fjernvarmeanlegg. De kan også være nyttige ved feilsøking.