Driftsavbrudd

Utkobling på Nardo onsdag 23.10.19

På grunn av arbeid i fjernvarmenettet vil varmeleveransen til deler av Nardo bli utkoblet kl 09:00 - 17:00. Vi beklager ulempene dette medfører.

Utkobling på Torgarden torsdag 24.10.19

På grunn av arbeid i fjernvarmenettet vil varmeleveransen til Sandmoen Kvenildsmyra og Torgarden bli utkoblet kl 08:00 - 21:00. Vi beklager ulempene dette medfører.

Feilmelding

Fjernvarme er normalt en svært stabil varmekilde som krever lite vedlikehold. Skulle du likevel oppleve problemer, kan du ringe oss på 915 02450.

Etter kl. 15:30 har kunder i Ås, Moss og Sandefjord en egen vakttelefon:  918 63 106 eller 918 69 108

Ansvarsforhold ved feil

Skulle en feilsituasjon oppstå, er det greit å kjenne til ansvarsforholdet rundt fjernvarmen og kundesentralen din. Statkraft Varme er ansvarlig for å levere varme frem til grunnmuren.

Tegn på at feilen er Statkraft Varmes ansvar:

  • Både varmtvann og varme er borte.
  • Naboer i samme bygning har samme problem.
  • Temperaturen inn på kundesentralen er lavere enn normalt.
  • Tur- og returtrykk er likt.
  • Det er ikke strømbrudd i området.

Tips og råd

Her har vi samlet noen råd om hvordan man drifter et fjernvarmeanlegg. De kan også være nyttige ved feilsøking.