Driftsavbrudd

Her finner du informasjon om eventuelle planlagte eller akutte avbrudd i fjernvarmeleveransen.

 

Feilmelding

Fjernvarme er normalt en svært stabil varmekilde som krever lite vedlikehold. Skulle du likevel oppleve problemer, kan du ringe oss på 02450.

Ansvarsforhold ved feil

I tilfelle en feilsituasjon skulle oppstå, er det greit å kjenne til ansvarsforholdet vedrørende fjernvarmen og kundesentralen din. Statkraft Varme er ansvarlig for å levere varme fram til grunnmuren.

Tegn på at feilen er Statkraft Varme sitt ansvar:

  • Både varmtvann og varme er borte (hvis vannet ditt varmes av fjernvarme).
  • Eventuelle naboer i samme bygning har samme problem.
  • Temperatur inn (på kundesentralen) er lavere enn normalt.
  • Tur- og returtrykk er likt.
  • Det er ikke strømbrudd i området.

Vi hjelper deg gjerne

Vi hjelper deg gjerne hvis vi har mulighet og uansett hvem som har ansvar for feilen, men hvis feilen ikke er Statkraft sitt ansvar, tar vi betalt.

Vår timepris er 1500 (eks mva, inklusive kilometer og evt. servicebil) pr. time. I helg og etter kl 17:00 komer et tillegg på kr. 625.- pr. time.

Tips og råd

Her har vi samlet noen råd om hvordan man drifter et fjenvarmeanlegg. De kan også være nyttige ved feilsøking.