Tips og råd

Her finner du generell informasjon om drift av varmeanlegg og hjelp til feilsøking som kan være nyttig hvis du skal bestille rørlegger

 

Ingen varme eller lite varme

Har du avklart at det ikke er varmeleveransen fra Statkraft som er problemet, da vil nok de fleste ringe en rørlegger for å få hjelp. Her er noen tips til hvordan du kan finne ut mer om hvor problemet ligger og et par tips til de med litt mer kompetanse på kundesentralen:

 • Har strømmen gått, da stopper også fjernvarmen.
 • Har du varmt vann i kranene og/eller radiatorene? dvs. gjelder problemet både vann og varme (evt. en radiator eller alle).
 • Bor du i blokk, sjekk om naboene også har mistet varmen.
 • Hører du lyd fra anlegget? Det kan være luft (gir ofte klukkelyd), noe som gjør at varmeforsyningen blir dårligere. Luft radiatorer, du finner mer informasjon om det lengere nede på denne siden.
 • De mer avanserte evt rørlegger kan prøve dette:Sjekk temperaturen på fjernvarme inn til bygget.Sjekk om filteret på fjernvarmesiden av varmeveksleren er tett, og rengjør eventuelt filteret.
 • Sjekk om reguleringsventiler eller termostatventiler kan ha låst seg i en posisjon, dette gjøres ved å dreie på rattet mellom stengt og åpen.

 

Lav eller ujevn tappevannstemperatur

 • Hvis problemet gjelder bare ett tappepunkt, kan dårlig blandebatteri være årsaken.
 • Sjekk temperaturinnstillingen på varmtvannet. Er det varme på radiatorer/gulvvarme, men ikke i tappekranene, er det sannsynligvis feil på ventilen (PM-Regulatoren). Eldre anlegg kan ha behov for utskifting på grunn av slitasje. PM-regulatoren har ett hjul hvor du kan stille temperaturen (+/-). Dette kan sammenlignes med å stille temperaturen på en varmtvannstank.
 • Kontroller filteret på fjernvarmeinntaket, og rengjør om nødvendig.

 

Det kan være vanskelig å finne årsaken til problemet. Her er noen relevante spørsmål som kan være til hjelp hvis du skal ringe oss eller søke hjelp hos en rørlegger:

 1. Er det samme resultat/problem i alle tappepunkter i leiligheten? Hvis problemet gjelder bare ett tappepunkt, kan dårlig blandebatteri være årsaken.
 2. Er det like ille hos naboen over/under/ved siden av? Hvis naboen over og under har samme problem men ikke naboen ved siden av, kan problemet ligge i din "stamme". Har naboen ved siden av samme problem så gjelder det antagelig hele bygget.
 3. Hvor mange minutter eller liter det tar før dere synes vannet får en akseptabel varme? Optimalt for en 12 mm. ledning er at det tar 6,5 sekunder for vannet å transporteres 12 meter.
 4. Har problemet eksistert alltid eller har det blitt sånn etterhvert? Har problemet alltid vært der, kan byggherre ha valgt en dårlig løsning for bygget.
 5. Er dette et konstant problem, eller noe som varierer? Og i så fall hvordan det varierer. 

 

Luft i radiatorer og anlegg

Dette kan skape støy og kan også medføre dårlig sirkulasjon og varmeavgivelse. Lufting av radiatorer gjøres på følgende måte:

For anlegg med egen kundesentral i hver leilighet:

 • Slå av sirkulasjonspumpen og vent et kvarter.
 • Steng radiatorventilen og slipp deretter luften ut via lufteventilen. Bruk egen luftenøkkel. Steng ventilen når det begynner å komme vann.
 • Gjenta prosedyren på alle radiatorene. Pass på at det er trykk på systemet, etterfyll om nødvendig. Start sirkulasjonspumpen.
 • Det kan være nødvendig å gjenta prosessen flere ganger.

For anlegg uten egen kundesentral:

 • Hvis du bor i et leilighetskompleks med felles kundesentral, lufter du kun radiatoren ved hjelp av en luftenøkkel.
 • Det kan være nødvendig å gjenta prosessen flere ganger.

For anlegg med gulvvarme:

 • Et gulvvarmeanlegg luftes i prinsippet på samme måte, men luftepunktet sitter i fordelingsskap eller kundesentral.

 

Varmekomfort fra radiatorer

Har du flere radiatorer i samme rom, anbefales samme verdi på alle termostatventilene.

Termostatene trenger fri luftpassasje for å regulere riktig. Unngå derfor at gardiner eller andre ting dekker til termostaten.

Radiatoren skal være varmest øverst, det er normalt.

 

Frostsikring

Du har mulighet for frostsikring hvis termostaten har snøstjernesymbol. Denne funksjonen sørger for at romtemperaturen ikke blir for lav, og skal hindre at vannet i radiatoren fryser og ventilen er stengt. Det anbefales likevel ikke å ha åpent vindu over stengt radiator ved lave utetemperaturer.

 

Gulvvarme

Et gulvvarmeanlegg reguleres noe tregere enn et radiatorsystem. Det tar derfor lengre tid fra du endrer på termostatinnstillingen til du oppnår ønsket romtemperatur. Nattsenking krever prøving og feiling for å finne de riktige tidsinnstillingene.

Overflatetemperaturen må ikke overstige den anbefalte maksimalverdien for gulvbelegget. Tepper på gulv vil hemme varmeoverføringen til rommet og vil utsette gulvet under teppene for høyere temperatur.

 

Lekkasjer

Røranlegg og koblinger tilhørende varmeanlegget og i kundesentralen skal være tette, og det skal ikke være lekkasjer eller drypp fra noen komponenter. Dersom dette oppdages, må rørlegger tilkalles.

Teflonpakninger tåler varme og trykk bedre enn andre pakninger. Be rørlegger om å bytte pakningene hvis det ikke er gjort allerede.

Oppdages det lekkasjer foran hovedstengeventilene på fjernvarmesiden, ta kontakt med oss på telefon 91502450.

 

Støy fra anlegget

Tydelig susing eller hamring fra radiator kan tyde på for høyt pumpetrykk. Prøv å stille pumpen til et lavere turtall. Prøv med laveste turtall først og øk hvis du ikke får nok varme. Du kan også forsøke å skru av termostatene en om gangen.

Jevn susing kan også skyldes problem med ventil. Klukke-/sildrelyder skyldes luft i anlegget.