Hvem har ansvaret?

Skulle en feilsituasjon oppstå, er det greit å kjenne til ansvarsforholdet rundt fjernvarmen og kundesentralen din. Statkraft er ansvarlig for å levere varme frem til grunnmuren. Resten av anlegget inne i bygget eies normalt av kunden og er kundens ansvar.

Tegn på at feilen er Statkrafts ansvar

 

  • Både varmtvann og varme er borte.
  • Naboer i samme bygning har samme problem.
  • Temperaturen inn på kundesentralen er lavere enn normalt.
  • Tur- og returtrykk er likt.
  • Det er ikke strømbrudd i området.

Sertifiserte rørleggere