Hva er CO₂?

FNs klimapanel kommer med dystre analyser rundt hva som vil skje dersom vi ikke klarer å begrense den globale oppvarmingen, forårsaket av klimagasser som CO₂. Men hva er egentlig CO₂, og hvordan kan vi redusere utslippene?


Mer CO₂ enn hva vi klarer å bruke opp

Karbondioksid, eller CO₂, er en gass som finnes naturlig i atmosfæren, og som sørger for liv på jorden gjennom det vi kaller for karbonkretsløpet. Vi er helt avhengige av at det finnes karbon i lufta. Dessverre består atmosfæren i dag av mer CO₂ enn hva vi klarer å bruke opp.

CO₂ regnes som den viktigste klimagassen, både fordi vi har enorme mengder utslipp fra menneskelige aktiviteter sammenlignet med de andre klimagassene, men også fordi CO₂ har så lang levetid i atmosfæren.

Spørsmål og svar