Spisslast

28 Nov, 2022

Fjernvarme er en stabil og miljøvennlig energikilde som bør brukes til mer enn spisslast/topplast på de kaldeste dagene. Skal du bygge med fjernvarme, må du bruke fjernvarme som energikilde, hele året.

For hvorfor bruke en fornybar energikilde kun som reserveløsning? Det er dårlig ressursutnyttelse. For hvert bygg som er koblet til fjernvarme har vi reservert kapasitet både i produksjon og nett til at alle skal ha nok varme i de kaldeste timene. Når mange bruker fjernvarme kun som topplast, betyr det mye ledig kapasitet mesteparten av året. Det er ikke optimalt for kundene å ha kostbare innstallasjoner som knapt brukes og det gir ikke optimal drift av distribusjonsnett og produksjonsanlegg.

Et jevnere forbruk gjennom året 

Fjernvarme dreier seg aller mest om oppvarming. Dermed har vi størst forbruk når det er kaldt. Det er likevel slik at det lønner seg for oss å ha et så jevnt forbruk som mulig gjennom døgnet så vel som årstidene. Vi jobber for å jevne ut forbruket; vi lagrer avfall fra sommer til vinter, vi planlegger lagring av overskuddsvarme om sommeren i fjellet under Nyhavna og vi bygger akkumulatortanker ved flere av våre produksjonsanlegg. Å bruke fjernvarme kun som topplast virker motsatt. Avstanden mellom varmebehovet de vanlige dagene og de kaldeste timene blir større.


Fjernvarme er overskuddsenergi. Les mer om fjernvarme her

 

 Dette er spisslast

Spisslast, eller topplast, er den varmen vi må ta i bruk for å dekke et ekstra behov for oppvarming. Mange bygninger som har varmepumpe og fjernvarme, har kun brukt fjernvarme som spisslast på de kaldeste dagene. I april 2020 sluttet Statkraft å tilby fjernvarme kun som spisslast for nye prosjekter.

 

Mange bruker varmepumpe som en del av oppvarmingen i bygg. Varmepumpe gir mer effekt enn du putter inn, men den gir ikke nok effekt til dager med 10 og 20 minusgrader. Da har mange brukt fjernvarme som spisslast, noe som vi i Statkraft ikke lenger tilrettelegger for


Fremover vil nye byggeprosjekter som ikke belaster strømnettet, belønnes. Dette gjelder spesielt for temperaturavhengig energiforbruk, altså oppvarming og kjøling. Vi anbefaler derfor utbyggere å frigjøre elektrisitet til andre formål enn temperaturregulering. Temperaturen i bygget bør fjernvarmen stå for evt. i kombinasjon med energikilder som sol og varmegjenvinning av ventilasjonsluft og gråvann.


Er du en utbygger og vurderer fjernvarme til ditt prosjekt? Her finner du praktisk informasjon for utbyggere.

Hvorfor bør du bruke mer av fjernvarmen, der det er mulig? Det er i hvert fall fem gode grunner til det. 

Fem grunner til å bruke fjernvarme

La oss gå nærmere inn på fordelene og hvorfor det er smart og viktig at fjernvarme blir brukt der det er tilgjengelig overskuddsenergi.

La oss regne på det sammen

Er du fortsatt i tvil om fjernvarme er en god energiløsning? Mange er ikke klar over det totale kostnadsbildet. Tar vi med kapital, investering, drift, vedlikehold, grunnlast og topplast, kommer fjernvarme ofte best ut.


La oss regne på de økonomiske og miljømessige forholdene sammen på ditt neste prosjekt. Ta kontakt med en av selgerne våre under for energirådgivning.

Snorre og Erik på Heimdal varmesentral
Lone Moa

Avtal energirådgivning

Vi bistår gjerne med å sammenligne de ulike energiløsningene slik at du kan ta beslutningen på riktig grunnlag. Dette gjelder i områdene Statkraft leverer fjernvarme. I kartet kan du se hvor det finnes fjernvarme fra Statkraft i dag. Har dere et prosjekt i nærheten av eksisterende infrastruktur, ta gjerne kontakt så er det mulig vi kan utvide nettet.