Spisslast

28 Nov, 2022

Fjernvarme er en stabil og miljøvennlig energikilde som bør brukes til mer enn spisslast på de kaldeste dagene. Skal du bygge med fjernvarme, må du bruke fjernvarme som energikilde, hele året.

For hvorfor bruke en fornybar energikilde kun som reserveløsning? Det er dårlig ressursutnyttelse, både fordi fjernvarmen og infrastrukturen rundt er dimensjonert for alle bygg der den er tilgjengelig, og fordi fjernvarme er fersk overskuddsenergi som avlaster strømnettet.


Fjernvarme er overskuddsenergi. Les mer om fjernvarme her

 

 Dette er spisslast

Spisslast, eller topplast, er den varmen vi må ta i bruk for å dekke et ekstra behov for oppvarming. Mange bygninger som har varmepumpe og fjernvarme, har kun brukt fjernvarme som spi

sslast på de kaldeste dagene. I april 2020 sluttet Statkraft å tilby fjernvarme kun som spisslast for nye prosjekter.

 

Mange bruker varmepumpe som en del av oppvarmingen i bygg. Varmepumpe gir mer effekt enn du putter inn, men den gir ikke nok effekt til dager med 20 minusgrader. Da har mange brukt fjernvarme som spisslast, noe som vi i Statkraft ikke lenger tilrettelegger for. 


Fremover vil nye byggeprosjekter som ikke belaster strømnettet, belønnes. Dette gjelder spesielt for temperaturavhengig energiforbruk, altså oppvarming og kjøling. Vi anbefaler derfor utbyggere å frigjøre elektrisitet til andre formål enn temperaturregulering. Temperaturen i bygget bør fjernvarmen stå for.


Er du en utbygger og vurderer fjernvarme til ditt prosjekt? Her finner du praktisk informasjon for utbyggere.

Hvorfor bør du bruke mer av fjernvarmen, der det er mulig? Det er i hvert fall fem gode grunner til det. 

Fem grunner til å bruke fjernvarme

La oss gå nærmere inn på fordelene og hvorfor det er smart og viktig at fjernvarme blir brukt der det er tilgjengelig overskuddsenergi.

La oss regne på det sammen

Er du fortsatt i tvil om fjernvarme er en god energiløsning? Mange er ikke klar over det totale kostnadsbildet. Tar vi med kapital, investering, drift, vedlikehold, grunnlast og topplast, kommer fjernvarme ofte best ut.


La oss regne på de økonomiske og miljømessige forholdene sammen på ditt neste prosjekt. Ta kontakt med en av selgerne våre under for energirådgivning.

Snorre og Erik på Heimdal varmesentral
Lone Moa

Avtal energirådgivning

Vi bistår gjerne med å sammenligne de ulike energiløsningene slik at du kan ta beslutningen på riktig grunnlag. Dette gjelder i områdene Statkraft leverer fjernvarme. I kartet kan du se hvor det finnes fjernvarme fra Statkraft i dag. Har dere et prosjekt i nærheten av eksisterende infrastruktur, ta gjerne kontakt så er det mulig vi kan utvide nettet.