Bygger ny trykkskille ved Gamle Åsvei på Byåsen

01 Feb, 2024

Statkraft er i gang med å oppgradere dagens “trykkskille”, som ligger i krysset mellom Gamle Åsvei og Byåsveien på Byåsen. Oppgraderingen skal begrense varmetapet på fjernvarmenettet fra Heimdal til Midtbyen, og er et viktig prosjekt.

Et av Statkrafts viktigste pågående prosjekter

Byåsen trykkskille har en viktig funksjon: den reduserer trykket på fjernvarmen som kommer fra Heimdal, før den ledes videre ned til Midtbyen. Dette trykkreduksjonsanlegget er en del av Prosjekt FIKS i Trondheim, en større satsning på å oppgradere fjernvarmenettet.

Det er en høydeforskjell på rundt 170 meter mellom Heimdal og Midtbyen. Uten trykkskille ville trykket i fjernvarmenettet vært for høyt for at vanlige installasjoner som radiatorer kunne håndtere det. Moderniseringen av trykkskillen sikrer at fjernvarmen kan leveres trygt og effektivt til kundene i Midtbyen.

 

Finn ut: Hvor finnes det fjernvarmerør? Se i fjernvarmekartet

 

Berørte eiendommer som vil kunne merke ombyggingen på på Byåsen.
De berørte eiendommene vil kunne merke ombyggingen på Byåsen.
Ny trykkskille på Byåsen i Trondheim
Slik vil den nye trykkskillen se ut.

 


Trykkreduksjonen gjøres i dag ved hjelp av pumper og vekslere. Denne metoden medfører et relativt stort varmetap på selve fjernvarmevannet. Dette er hovedårsaken til at prosjektet gjennomføres.


Når det nye trykkskillet står ferdig, vil så godt som alt varmetapet vi har i dag, være fjernet. Dette er kritisk med tanke på å ta vare på den energien vi har tilgjengelig og forsyningssikkerheten. Samtidig vil det være et positivt tiltak med hensyn til miljø og bærekraft. Av disse grunnene er dette et av de viktigste prosjektene Statkraft har i Trondheim i dag.

 

Fremdriftsplan

Det blir etablert en ny etasje over dagens bygg som inneholder trykkskille, fordi det er et større arealbehov enn det som er tilgjengelig i dagens bygg. Etter planen skal en ny etasje være ferdig ca. 1. juli 2024. Innvendig arbeider i den nye etasjen starter i midten av april og vil pågå ut august. Deretter kobles fjernvarmenettet om, og arbeidene med de innvendige installasjonene i 1. etg starter. Dette vil pågå til ca. ut november 2024. Det tas forbehold om endringer i planen.

 

Stengt kjørefelt ut juni 2024

I forbindelse med byggingen er vi nødt til å legge beslag på det ene kjørefeltet forbi Gamle Åsvei. Dette medfører redusert fremkommelighet og at innkjøring fra Byåsveien til Gamle Åsvei dessverre ikke er mulig. Kjørefeltet vil være stengt ut juni 2024. Dette i henhold til tillatelser gitt av Trondheim Bydrift og Statens Vegvesen. 


Arbeidene vil også medføre noe støy og tungtransport. Vi søker å løse dette på en mest mulig skånsom måte ovenfor dere naboer. Samtidig ber vi om forståelse for at dette er en midlertidig byggeplass og at det i perioder vil kunne være noe støy.

 

 

 

Relaterte saker