Bygger ny trykkskille ved Gamle Åsvei på Byåsen

01 Feb, 2024

Statkraft er i gang med å oppgradere dagens “trykkskille”, som ligger i krysset mellom Gamle Åsvei og Byåsveien på Byåsen. Oppgraderingen skal begrense varmetapet på fjernvarmenettet fra Heimdal til Midtbyen, og er et viktig prosjekt.

Et av Statkrafts viktigste pågående prosjekter

Funksjonen til Byåsen Trykkskille er å redusere trykket på fjernvarmen som kommer fra Heimdal, før den slippes ned til midtbyen. Det er en høydeforskjell på ca 170 meter mellom de to stedene. Hadde fjernvarmen gått direkte fra Heimdal og ned til byen, ville trykket på fjernvarmen vært for høyt til at for eksempel radiatorer ikke kunne håndtert det.

 

Finn ut: Hvor finnes det fjernvarmerør? Se i fjernvarmekartet


Trykkreduksjonen gjøres i dag ved hjelp av pumper og vekslere. Denne metoden medfører et relativt stort varmetap på selve fjernvarmevannet. Dette er hovedårsaken til at prosjektet gjennomføres.


Når det nye trykkskillet står ferdig, vil så godt som alt varmetapet vi har i dag, være fjernet. Dette er kritisk med tanke på å ta vare på den energien vi har tilgjengelig og forsyningssikkerheten. Samtidig vil det være et positivt tiltak med hensyn til miljø og bærekraft. Av disse grunnene er dette et av de viktigste prosjektene Statkraft har i Trondheim i dag.

 

Fremdriftsplan

Det blir etablert en ny etasje over dagens bygg som inneholder trykkskille, fordi det er et større arealbehov enn det som er tilgjengelig i dagens bygg. Etter planen skal en ny etasje være ferdig ca. 1. juli 2024. Innvendig arbeider i den nye etasjen starter i midten av april og vil pågå ut august. Deretter kobles fjernvarmenettet om, og arbeidene med de innvendige installasjonene i 1. etg starter. Dette vil pågå til ca. ut november 2024. Det tas forbehold om endringer i planen.

 

Stengt kjørefelt ut juni 2024

I forbindelse med byggingen er vi nødt til å legge beslag på det ene kjørefeltet forbi Gamle Åsvei. Dette medfører redusert fremkommelighet og at innkjøring fra Byåsveien til Gamle Åsvei dessverre ikke er mulig. Kjørefeltet vil være stengt ut juni 2024. Dette i henhold til tillatelser gitt av Trondheim Bydrift og Statens Vegvesen. 


Arbeidene vil også medføre noe støy og tungtransport. Vi søker å løse dette på en mest mulig skånsom måte ovenfor dere naboer. Samtidig ber vi om forståelse for at dette er en midlertidig byggeplass og at det i perioder vil kunne være noe støy.