6 tips for å få lavest mulig varmetap med vannbåren varme

21 Nov, 2022

Noen vannbårne varmesystemer har for store varmetap og bruker dermed mer energi enn de lover. Dette kan føre til økte kostnader for beboere, og reklamasjoner for utbygger. Målet er derfor å prosjektere varmeanlegg med så lite varmetap som mulig.

Som utbygger av anlegg som er tilknyttet fjernvarme, er det du som har ansvaret for å følge alle tekniske bestemmelser fra Statkraft Varme. Disse gjelder nye bygninger og anlegg som tilknyttes Statkrafts fjernvarmeanlegg i Norge.

 

Beregning av varmetap ved vannbåren varme

Hva er et normalt varmetap for vannbåren varme? For en enkelt boligblokk kan det ligge et sted mellom 10 og 20 prosent.

Mesteparten av varmetapet i en boligblokk er knyttet til varmelekkasje i rørene som går mellom leiligheter. Dette gir en likevel «indre» oppvarming som igjen kan gi lavere oppvarmingskostnader for hver enkelt beboer.

I noen tilfeller kan energitapet komme opp i hele 30-40 prosent. Dette kommer an på rørenes kvalitet og isolering, og hvorvidt boligsameiet eier fjernvarme-distribusjonsnettet på utsiden av bolighusene.

For å gjøre det litt enklere har vi samlet 6 gode tips om hvordan utbyggere kan redusere varmetapet ved vannbåren varme:


6 tips som reduserer varmetapet

 

Tips 1: Snakk med oss om systemløsninger før prosjektering

Statkraft ønsker at du som utbygger skal lykkes med fjernvarme. Hvis du sender inn et systemskjema til oss i god tid før utførelsen av byggeprosjektet, og gjerne tar kontakt med oss for å drøfte ulike løsninger, kommer vi med innspill til hvordan du kan unngå fordyrende ombygginger og reklamasjoner.

Et eksempel på dette er riktig dimensjonering når du bygger ut. Vannbårne varmesystemer med riktig dimensjonering blir nemlig mer energieffektive.


Les mer om utbygging med fjernvarme

 

Tips 2: Rør må isoleres godt

Det er viktig å isolere ved steder som potensielt kan tape varme, som rundt rørnett, armaturer og ventiler. Dette gjelder spesielt mellom boenheter eller dersom bygget har et stort rørnett. 

Du finner beskrivelser av minimum isolasjonstykkelse i Norsk Standard. Et godt tips for å oppnå lavere varmetap, er å benytte isolerte klammer og isolere med større isolasjonstykkelse enn minimumskravet. 

 

Et sett med barbeinte barneføtter står på oppvarmet parkettgulv
Gulvvarme er mer energieffektivt enn radiatorer, og tillater beboere å senke romtemperaturen en grad eller to.

 

Tips 3: Mindre mengde rør gir mindre varmetap

Dersom du velger en 3-rørsløsning fremfor 5-rørsløsning vil du ha mindre rørflate, som igjen gir mindre varmetap forutsatt at du har samme temperaturnivå.

 

Tips 4: Konstruer systemet for lavest mulig temperaturnivå

Høyere temperatur inn vil også gi høyere varmetap ut. Noen rørsystemer betinger en høyere temperatur enn andre, som 3-rørsløsninger med varmevekslere.

 

Tips 5: Gulvvarme gir mer energi for pengene 

Statkraft anbefaler i utgangspunktet gulvvarmeanlegg og ikke radiatorer, fordi det blir mer energieffektivt. Vi senker gjerne romtemperaturen en grad eller to når oppvarmingen skjer fra gulvet og via føttene. Samtidig gir det bedre arealutnyttelse i leiligheten, med flere møbleringsmuligheter.

 

Tips 6: Forventningsjustér boligsameiet for det reelle varmetapet

Det dukker ofte opp spørsmål om energibruk og fjernvarmesystemets reelle varmetap ved energimåling; både i, rundt og mellom byggene. Sørg for å at beboere får riktige forventninger til varmetapet, gjerne allerede under byggeprosessen. 

Beboere blir stadig mer bevisste om eget energiforbruk. Noen har individuelle energimålere, og da kan unødvendig høyt varmetap bli avslørt. Vi anbefaler å unngå varmetap der det går – også for miljøet sin del. 

 

Er du rørlegger og interessert i fjernvarme? Les mer om servicesertifisering for fjernvarmekompetanse.


Ønsker du å finne ut hva det reelle varmetapet blir for boligprosjektet ditt? Snakk med oss for en uforpliktende prat og energirådgivning. 

 

Snorre og Erik på Heimdal varmesentral
Lone Moa

Avtal energirådgivning

Vi bistår gjerne med å sammenligne de ulike energiløsningene slik at du kan ta beslutningen på riktig grunnlag. Dette gjelder i områdene Statkraft leverer fjernvarme. I kartet kan du se hvor det finnes fjernvarme fra Statkraft i dag. Har dere et prosjekt i nærheten av eksisterende infrastruktur, ta gjerne kontakt så er det mulig vi kan utvide nettet.