Slik fungerer gassalarmen ved Nidarvoll og Dragvoll varmesentraler

Fortsatt hender det at vi må fyre med gass. Dette skjer på de ekstra kalde dagene når det ikke er tilstrekkelig produksjonskapasitet basert på fornybart brensel. Når vi fyrer med gass er det viktig at sikkerheten i forbindelse med eventuelle lekkasjer eller brann er ivaretatt.

Denne informasjon er utarbeidet ihht arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav h og Storulykkeforskriften §§ 4 og 12 og gjelder for varmesentralene på Dragvoll og Nidarvoll. 

Rutiner ved skarpe alarmer

Vaktpersonell tilkalles og brannvesen varsles ved skarpe alarmer. Lokal alarm aktiveres på stedet som beskrevet nedenfor.
Det avholdes øvelser regelmessig hvor nødetater er involvert.

Telefon for varsling: 73 96 15 57

 

Nidarvoll varmesentral

Nidarvoll varmesentral er fyrt med gass er utstyrt med brann- og gassalarm. Det er sensorer i fyrrom og hus over gasstank som fanger forhøyet konsentrasjon av gass i luften. Dersom en alarm aktiveres, enten brann eller gass, vil sentral fyres ned og motorstyrt ventil vil lukkes. Et alarmsignal i form av lys varsler både innomhus og utomhus på vegg i fyrhus og fordamperhus, i tillegg til at døgnbemannet driftssentral varsles.

 

Varsling ved alarm: Pulserende orange lyssignal på varmesentralen og på fordamperhus

 

 

Dragvoll varmesentral

Dragvoll varmesentral

I tillegg til en el-kjel kan Dragvoll varmesentral fyres med gass og er derfor utstyrt med brann- og gassalarm. Det er sensorer i fyrrom og hus over gasstank som fanger forhøyet konsentrasjon av gass i luften. Dersom en alarm aktiveres, enten brann eller gass, vil sentralen fyres ned og motorstyrte ventiler lukkes. Et alarmsignal i form av lyd og lys varsler både innomhus og på fyrhusets vegg, i tillegg til at døgnbemannet driftssentral varsles.

Varsling ved alarm: Brannklokke gir lydsignal som ved brannalarm samt pulserende rødt lys på varmesentral.
Varsling ved alarm: Brannklokke gir lydsignal som ved brannalarm samt pulserende rødt lys på varmesentral. 

 

 

Relatert informasjon