Bestillingsskjema kommunikasjonsmoduler

For eksisterende kunder (Det er montert måler på kundesentralen din), kan du også bestille via vår kundeportal

Hvis du ønsker å bestille flere kommunikasjonsmoduler, må skjemaet fylles ut flere ganger.

Bestillingsskjema Kommunikasjonsmoduler

Kunde som skal få faktura

Kontaktperson

Produktvalg

Pris

Melding til Statkraft