Kommunikasjonsprotokoller

Kommunikasjonsprotokoll er et "språk" som ulike komponenter i automasjonsanlegg bruker for å kommunisere og samarbeide effektivt. De fleste automasjonsanlegg i dag kan bruke mer enn en protokoll, men hvilken protokoll som skal tas i bruk er avhengig flere faktorer, for eksemepl type enheter, størrelsen på bygget, oppsett og tilgjengelig infrastruktur.

 

MBUS

MBus (Meter-Bus) benyttes mest i målesystemer og spesielt i energimålesystemer som smarte målere, målere for gass, vann og varme, og andre måleinstrumenter. Protokollen ble utviklet på 1990-tallet i Tyskland for å standardisere kommunikasjonen mellom slike måleinstrumenter og overordnede systemer. MBus er utbredt i boliger som er utstyrt med individuell måling.


MODBus

MODBus (Modular Digital Communications) brukes stort sett i industribygg der fleksibilitet for å integrere ulike enheter og systemer er viktig. Det er en enkel og åpen protokoll, utformet for å være enkel å implementere og bruke, og støtter både seriell og Ethernet-kommunikasjon.
Protokollen ble utviklet av Modicon (nå Schneider Electric) i 1979 og er nå en standard protokoll som brukes i industrielle applikasjoner over hele verden.

 

BACNet

BACNet (Building Automation and Control Network) er en protokoll som brukes for kommunikasjon mellom enheter i bygningsautomasjonssystemer. BACnet- rotokollen ble utviklet av American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) for å gi en åpen og fleksibel standard for kommunikasjon i byggautomasjonsindustrien. BACnet-protokollen støtter forskjellige typer enheter og systemer, inkludert sensorer, aktuatorer, kontrollere, HVAC-systemer, belysningskontroller, brannalarmpaneler og sikkerhetssystemer.

hus

Produktkatalog

Se vår brosjyre hvor vi sammen med våre samarbeidspartnere presenterer våre produkter. Her viser vi deg hvordan fjernvarme kan benyttes til ulike formål.

Opens in new tab or window