Tilgang til målerverdier for næringsbygg

Gjennom god kontroll med energiforbruket vil du høyst sannsynlig identifisere tiltak som vil spare din bedrift eller kommune for penger og bidra til redusert klimafotavtrykk. Ved å være tett på forbruket sitt, er det mulig å unngå effekttopper, og avdekke problemer med teknisk utstyr. Det kan være mye å spare.

Enten du trenger å koble energimålere til det Sentrale Driftsanlegget (SD-anlegg) ditt for driftsformål eller trenger målerverdier fra flere bygg i ditt Energi Oppfølgingssystem (EOS), tilbyr Statkraft alle slags løsninger rundt energimåling avhengig av ditt behov.

 

Kommunikasjon mellom SD-anlegg og energimålere

Ønsker dere å tilkoble fjernvarmemålere med SD-anlegg for driftsformål?
Statkraft tilbyr ulike type kommunikasjonsmoduler basert på hva slags protokoll anlegget ditt bruker.

  • MBus modul
  • MODBus RTU modul
  • BACnet modul
  • LON FT-10, input (In-A, In B)

Alle våre moduler er trådbasert.

Modulene kan bestilles via vår kundeportal, Min Side

Har du ikke kundenummer ennå ? Bestill her

 

Rådata API

Bruker dere ekstern EOS og trenger energidata fra flere bygg inn i EOS?
Da har Statkraft en skybasert løsning hvor dere får en API-tilgang for timeverdi rådata fra målere.
API'et skal være klar til bruk fra og med høsten 2023

Praktisk info

  • Standard oppsett: timeverdier fra i går
  • Kan sette opp: sanntidsdata (krever riktige målere)
  • Pris: Kostnad per målepunkt, månedlig faktura 
hus

Produktkatalog

Se vår brosjyre hvor vi sammen med våre samarbeidspartnere presenterer våre produkter. Her viser vi deg hvordan fjernvarme kan benyttes til ulike formål.

Opens in new tab or window