Tilgang til målerverdier for næringsbygg

Gjennom god kontroll med energiforbruket vil du høyst sannsynlig identifisere tiltak som vil spare din bedrift eller kommune for penger og bidra til redusert klimafotavtrykk. Ved å være tett på forbruket sitt, er det mulig å unngå effekttopper, og avdekke problemer med teknisk utstyr. Det kan være mye å spare.

Enten du trenger å koble energimålere til det Sentrale Driftsanlegget (SD-anlegg) ditt for driftsformål eller trenger målerverdier fra flere bygg i ditt energioppfølgingssystem (EOS), tilbyr Statkraft alle slags løsninger rundt energimåling avhengig av ditt behov.

 

Kommunikasjon mellom SD-anlegg og energimålere

Ønsker dere å tilkoble fjernvarmemålere med SD-anlegg for driftsformål?
Statkraft tilbyr ulike type kommunikasjonsmoduler basert på hva slags protokoll anlegget ditt bruker.

  • MBus modul
  • MODBus RTU modul
  • BACnet modul

Alle våre moduler er trådbasert.

Modulene kan bestilles via vår kundeportal, Min Side

Pris

Du kan velge engangsbeløp kr 10 000 eller abonnement som koster 140 pr. mnd. Priser er ekskl. MVA.

Ved abonnement dekker Statkraft kostnader ved bytte av moduler på grunn av målerbytte eller endring i protokoll til SD-anlegg, ved engangsbeløp tar man selv denne risikoen. 

Kommer:

API- tilgang som vil gi energidata direkte til ditt oppfølgingssystem

Vil du følge opp fjernvarmeforbruket i ditt energioppfølgingssystem? Vi vil tilby et API som gjør dette mulig. Med produktet API får dere tilgang til vår database slik at dere kan hente de nødvendige data når dere vil. Timeverdier er tilgjengelige neste dag. Det krever ingen manuell datainnsamling, alt går automatisk.

Leverandør av oppfølgingssystemet vil få ansvar for integrering mot vårt API. Det blir mulig å hente data 2 år tilbake i tid. Flere målerserier med rådata direkte fra måler blir tilgjengelige;

  • energi/effekt, kWh
  • vann volum, m3
  • turtemperatur, returtemperatur og differansetemperatur- delta T

Pris

Antall målere

Månedlig pris pr. kunde

>100 kr 4000
50 - 100 kr 2100
21 - 50 kr 900
11 - 20 kr 500
6 -10 kr 300
2 - 5 kr160
1 kr 95
Priser er ekskl. MVA.
  • Kunden får rådata fra alle sine målere, man kan ikke velge en mindre gruppe målere.
  • Hvis det er tredjepart som har bestilt API eller tatt kontakt med oss, må de fremvise at de har fullmakt fra kunden for tilgang til kundens data

 

 

hus

Produktkatalog

Se vår brosjyre hvor vi sammen med våre samarbeidspartnere presenterer våre produkter. Her viser vi deg hvordan fjernvarme kan benyttes til ulike formål.

Opens in new tab or window