Energimåling i boligbygg

Gi boligkunder oversikt over eget energiforbruk med individuell måling. Avlesningen skjer automatisk og Statkraft står for all drift og vedlikehold av målere, avregning og fakturering.

Fordeler med individuell energimåling

 

  • Enkelt og økonomisk forutsigbart for borettslaget hvor Statkraft står for all drift og vedlikehold av målere, avregning og fakturering i hele avtaletiden. Eierskifte og målerbytte er inkludert i prisen.
  • Undersøkelser viser at individuell måling er mer rettferdig og kan redusere energiforbruket mellom 10 og 30 % i motsetning til fordeling basert på boareal.
  • Hver boenhet har egen tappevannsveksler som gir rask tilgang til ubegrenset mengde varmt vann.
  • Hver beboer får månedlig faktura direkte fra Statkraft basert på eget faktisk forbruk oppgitt i kWh (ikke a-konto eller estimater med sluttoppgjør rundt årsskiftet).
  • Hver boenhet vil ha tilgang til eget forbruk via app / Min side, noe som er et krav i det nye Energieffektiviseringsdirektivet.
  • Målerne er tilpasset evt. myndighetskrav om overgang til effektmåling på leilighetsnivå. Ingen risiko for feilinvesteringer.

 

Vil du vite mer om, hvordan individuell måling kan senke energikostnaden og øke verdien av et leilighetsbygg? Avtal et uforpliktende møte med oss og få svar på det du lurer på. 

 

Veileder for individuell måling i boligbygg

Veilederen beskriver i detalj hvordan man oppnår pålitelig og nøyaktig måling av fjernvarmeforbruket.

Les vår veileder om energimåling i leiligheter

hus

Produktkatalog

Se vår brosjyre hvor vi sammen med våre samarbeidspartnere presenterer våre produkter. Her viser vi deg hvordan fjernvarme kan benyttes til ulike formål.

Opens in new tab or window

Relatert innhold