Energimåling i boligbygg

Gi boligkunder oversikt over eget energiforbruk med individuell måling. Avlesningen skjer automatisk og Statkraft står for all drift og vedlikehold av målere, avregning og fakturering.

Fordeler med individuell energimåling

  • Enkelt og økonomisk forutsigbart for borettslaget hvor Statkraft står for all drift og vedlikehold av målere, avregning og fakturering i hele avtaletiden. Eierskifte og målerbytte er inkludert i prisen.
  • Undersøkelser viser at individuell måling er mer rettferdig og kan redusere energiforbruket mellom 10 og 30 % i motsetning til fordeling basert på boareal.
  • Bruk av vår anbefalte 3-rørs løsning kan redusere varmetapet med ca. 40 % jf. tradisjonell 5-rørs løsning.
  • Hver boenhet har egen tappevannsveksler som gir rask tilgang til ubegrenset mengde varmt vann.
  • Hver beboer får månedlig faktura direkte fra Statkraft basert på eget faktisk forbruk oppgitt i kWh (ikke a-konto eller estimater med sluttoppgjør rundt årsskiftet).
  • Hver boenhet vil ha tilgang til eget forbruk via app / Min side, noe som er et krav i det nye Energieffektiviseringsdirektivet.
  • Målerne er tilpasset evt. myndighetskrav om overgang til effektmåling på leilighetsnivå. Ingen risiko for feilinvesteringer.
  • Kun 1 energimåler i hver leilighet. Disse er automatisk avlest og er markedets mest nøyaktige ultralydmålere.

 

Vil du vite mer om, hvordan individuell måling kan senke energikostnaden og øke verdien av et leilighetsbygg? Avtal et uforpliktende møte med oss og få svar på det du lurer på. 

3-rørsløsning 

For å benytte seg av individuell energimåling fra Statkraft Varme, er det en forutsetning at boligbygget tilrettelegger for distribusjon av varme og tappevann gjennom bruk av 3-rørsløsning (kaldt vann + tur og retur varme) med lokal varmeveksler i hver leilighet som produserer varmt tappevann. I tillegg til M-bus kabling iht. instruks fra MeterTech 

Tradisjonelt har det vært benyttet en løsning med 5-rør til hver leilighet (tur og retur varme + varmt og kaldt tappevann + varmt vann sirkulasjon). Fordelen med 3-rørs løsning er mange og beskrevet ovenfor. Den totale investeringskostnaden for hhv. 3-rørs og 5-rørssystem er derimot tilnærmet lik (inkludert leilighetssentraler i hver boenhet som 3-rørs løsningen krever). 

P.t bygger den målemetoden som vi godkjenner for individuell måling, på at anlegget bygges med oppvarmingsvannet som energibærer og ikke tappevannet. Vi ser på muligheter for å få pålitelige målinger fra de andre løsningene. Les mer om dette i vår veileder for individuell måling.

 

Veileder for individuell måling i boligbygg

Veilederen beskriver i detalj hvordan man oppnår pålitelig og nøyaktig måling av fjernvarmeforbruket.

Les vår veileder om energimåling i leiligheter

hus

Produktkatalog

Se vår brosjyre hvor vi sammen med våre samarbeidspartnere presenterer våre produkter. Her viser vi deg hvordan fjernvarme kan benyttes til ulike formål.

Opens in new tab or window


Relatert innhold