Snøfritt torg i Harstad

Dette har fungert veldig fint for oss så langt, sier Fred Fredly, prosjektleder i Harstad kommune. Snøen har lagt seg på fjellene rundt Harstad, men i byen er det bart. Foreløpig. Snart kommer snøen også til bygatene, med de utfordringene det fører med seg for bydrift. Et levende sentrum trenger gater det er mulig å ferdes trygt og bekvemt i. Det krever ikke lite brøyting, strøing og salting, med kostnader, sikkerhetsutfordringer og slitasje.

Men på torget i Harstad trenger de ikke lenger tenke på det. Ved starten av 2020 ble bryteren til Statkrafts nye fjernvarmesystem skrudd på, og snøen borte fra Richard Kårbøs plass, som torget egentlig heter. Det er 2,2 mål brosteinslagt gate som har fjernvarme i bakken.

 

Vi har ikke hatt noen driftsavbrudd siden vi ferdigstilte prosjektet til jul i 2019, så dette har vært forutsigbart og fint for oss, sier Fredly.

Det ser ut til at folk i byen har likt det også. De tilbakemeldingene vi har fått, tyder på at folk synes dette er trygt og fint.

– Hva var de viktigste grunnene til at dere gikk for denne løsningen?

– Vi håpet å kunne gjøre torget attraktivt og trekke folk til byen i større grad, og så regnet vi med at det skulle være økonomisk gunstig med tanke på å spare driftsutgifter, først og fremst brøyting, strøing og feiing.

Leif-Bernt Pedersen, driftssjef

Driftsleder Leif-Bernt Pedersen. Her på torget i Harstad.

Noen hundre meter sør for torvet står Leif-Bernt Pedersen utenfor Statkrafts fjernvarmeanlegg og forklarer.

– Her varmer vi vannet ved hjelp av skogsflis, som fyres opp i over tusen grader celsius. Vi sender det i rør ut i Harstad, slik at det kan varme opp både hus og kontorbygg i byen. På vei hjem går det innom teknisk rom på torget, hvor det sendes ut på nytt og varmer opp torget og sørger for at det er snøfritt. Før vannet kommer tilbake hit igjen, i en evig runddans. Vannet brukes dermed to ganger. Det er vinn-vinn, vet du.

 

Et evig kretsløp kan også beskrive måten Statkraft benytter skogsressurser på. Når busk og kratt felles og brennes i flisovnene, frigjøres CO2. Men tre som vokser, det binder like mye CO2 som gammelt tre som brennes. Og blir det til nedfallstre som ligger og råtner, vil dette bidra til vesentlig mer klimagassutslipp i form av metan.

Og tilveksten av skog overgår langt det vi tar ut. Virksomheten vår har dermed et positivt CO2-regnskap. Dermed er dette en god måte å skaffe energi og varme på, sett med klimaøyne, forklarer Pedersen.

– Hva med røyken i nærmiljøet?

– Røyken er godt renset og tilfredsstiller strenge myndighetskrav. Det er så å si bare vanndamp som kommer ut her. Så det er ikke til sjenanse for innbyggerne.

Når vinteren nærmer seg, skrus vannet på igjen, slik at torget problemfritt kan holdes fritt for is og snø helt til våren.

Hva kan byen forvente?

De kan vente et driftssikkert anlegg, som uten ståk og spetakkel holder torget fritt for is og snø - så å si hele tiden.

– Men ikke alltid?

– Noen få dager, når snøen faller som aller verst, kan det ta noen timer før snøen er borte igjen. Men det vil være unntakene.

 

 

 

 

Leif Bernt Pedersen
"Når fjernvarmevannet i Harstad har varmet opp bygg i byen, fjerner det snø på torget. - Vinn-vinn, det, sier Leif-Bernt Pedersen"
Leif-Bernt Pedersen
Driftssjef

Folkehelse


Om lag 10 000 nordmenn opplever hoftebrudd hvert år. Litt over halvparten av dette er lårhalsbrudd

For samfunnet er totalkostnaden for ett enkelt hoftebrudd beregnet til nærmere en million kroner. i tillegg er det personlige lidelser i form av smerter, funksjonssvikt, engstelse og redusert livskvalitet.

Hoftebrudd er noe samfunnet må forsøke å forhindre. Med et snøsmelteanlegg på steder der mange mennesker ferdes, reduseres risiko for fallskader betydelig!

 

Fordeler med gatevarme

  • Forhindrer glatte fortau og ulykker
  • Forhindrer reparasjoner etter
  • Gjør brøyting unødvendig
  • Minsker behovet for innvendig renhold og reduserer innvendig slitasje, siden Folk kommer tørrskodd inn
  • Aldri glatt - et bedre produkt enn brøyting/strøing
  • Mer om gatevarme med fjernvarme

 

Fjernvarme pluss


Gatevarme med fjernvarme er en del av Fjernvarme PLUSS, et fordelsprogram som inneholder alle smarte energiløsninger med fjernvarme. Dette gjør det enklere og tryggere å velge vannbårne, miljøvennlige energiløsninger som lønner seg for både utbygger og beboer.

 

Fjernvarme PLUSS
Dinamo

Fjernvarme PLUSS

Ved å samle våre produkter i konseptet Fjernvarme PLUSS gjør vi det enkelt og trygt å la fjernvarme dekke hele varmebehovet.

LES MER