Torvet i Trondheim

I disse dager, da snøen laver ned, julebordene er rett rundt hjørnet og julestemningen presser på, er det greit å vite at Statkraft leverer grønn vintervarme til både hus og torv. På listen til The Daily Telegraph over de 16 beste julemarkedene i Europa, blant annet Køln og Praha, finner man julemarkedet i Trondheim som er lokalisert på Trondheim Torv.

Restaureringen av Trondheim Torv har pågått et par år, og nærmer seg slutten, og torvet er i år igjen klart for storinnrykk av julegran, salgsboder, masse folk og julestemning.

Samtidig med 100 års restaureringen av Torvet, ble det også lagt ca.12 000 kvadratmeter med nytt steindekke i Selbumønster, og det ble også nedlagt vannbårne rør for snøsmelting i bakken for samme område.

Torvet i TrondheimDet er mange fordeler med at Tovet i Trondheim vil framstå is- og snøsfritt i vinter, ved bruk av fjernvarme. De samfunnsøkonomiske gevinstene, der man minimaliserer risikoen for lårhalsbrudd og andre skader, er selvfølgelige og særlig viktig der det ferdes så mange mennesker. Andre fordeler er at torvet blir mer tilgjengelig, mindre slaps, bløt snø og skitt som trekkes inn i forretningene rundt torvet. Det blir ingen drifting/snørydding med fossile kjøretøy. Snørydding er ikke bare brøyting, men også snølagring, bortkjøring, sandstrøing, salting, kosting, skader på kantstein og benker i forbindelse med brøyting osv. 
Til neste vinter er planen at også «fjernvarmebenkene» og helårsfontenen rundt Olav Tryggvason skal stå ferdig. Da blir det varme i enkelte benker, og en lyssatt helårsfontene, forsynt med grønn fjernvarme fra Statkraft.
God advent!