Hvordan går det nå, Stjørdalsblink?

2020 ble et begivenhetsrikt år for fotballklubben Stjørdalsblink; de klarte opprykk til Obosligaen og åpnet en helt ny stadion. Som følge av Corona var det uvanlig sen serieavvikling og på Stjørdalsblinks bane og undervarmen var ikke klar!  Det var lagt rør under den nye banen, men rørstumpene endte i en kum. For Stjørdalsblink hastet det, de måtte ha banen klar når den tøffe jobben med å berge plassen sin i Obosligaen startet! At Stjørdalsklubben er effektiv på og utenfor banen fikk Statkraft erfare, første kontakt var i september og avtale ble signert 26. oktober. Statkraft tok ansvaret for å ferdigstille hele banevarmeanlegget. Varmen ble koblet på 16. desember, dagen før første kvalifiseringskamp! Historien endte godt; Stjørdalsblink vant kvalifiseringskampen mot Asker 3-0 og beholdt plassen i Obosligaen.

Banevarme er ikke snøsmelting

Formålet med banevarme er å holde matta myk å spille på. Det gjør at man kan spille hele året uten økt risiko for skader. I motsetning til gatevarme eller snøsmeltanlegg som fjerner all snø, må man fortsatt måke på en fotballbane hvis det kommer store mengder snø.

 

Prosjektleder Ove Halsan
"For breddfotball vil ikke en myk/hard bane bety så mye, men for 16- senior har det stor betydning at banen er myk og god. Dette vil forhindre skader og gir oss optimale treningsforhold."

Innregulering av anlegget

Nå har banevarmeanlegget vært i drift i 3 måneder, hvor det til dels har vært svært utfordrende værforhold og utetemperaturer. For et så avansert styringsanlegg som det som er montert ved denne banen, vil hele første sesong gå med til innregulering av anlegget. Det smarte styringssystemet vet når det er trening og kamper, det måler temperaturen øverst i gressmatta så vel som lenger nede. Systemet vet om det er vind, snø eller rim. Ut fra denne informasjonen skal systemet finne det optimale kjøremønsteret. Målsettingen er å ha en god nok bane med så lite varmeforbruk som mulig.

Kontainer som inneholder varmesentral for banevarmen
Kontaineren inneholder sentral for banevarmen. Tanken er at den skal bygges inn for å bli penere.

 

En bratt læringskurve i sprengkulde

Blinksupporter og ildsjel, Ove Halsan, er prosjektleder og det er han som i dag tar hand om innregulering og daglig drift av anlegget i samarbeid med leverandøren, Aiwell. Ove har satt seg godt inn i hvordan styringssystemet fungerer. Når anlegget sto klart i slutten av januar, kom streng kulde helt ned i 20 minus. I denne perioden erfarte Stjørdalsblink at det ikke var mulig å holde banen myk ved slike temperaturer. Konklusjonen ble å endre på innstillingene og akseptere at når det blir kaldere enn 12 minus bør anlegget «slås av». Ved så streng kulde, vil det koste for mye å forsøke å holde banen myk. Det er heller ikke så mange som ønsker å trene fotball når det blir 12 minus.

Halsan har fungert som klubbens representant for stadionutbyggingen og har prosjektert, tegnet, kalkulert og styrt prosessen. Ove har erfaring fra bygg og anlegg, noe han mener har vært en fordel også i arbeidet med banevarmen, samtidig som han berømmer samarbeidet med Statkraft:

 

Prosjektleder Ove Halsan
"Min erfaring er at Statkraft ønsker å bidra for en best og rimeligst løsning for oss som idrettslag. Dette gjenspeiles i den imøtekommenheten dere har vist, og bidratt til alle døgnets tider når utfordringer har dukket opp. Mye av leveransen og opplegget rundt undervarmesystemet trenger man lang erfaring med. Det har Statkraft. "

God innregulering av denne type anlegg er viktig for å holde varmeforbruket nede. Det er store areal som skal varmes opp og kostnaden utgjør ofte en stor andel av klubbenes budsjett. Når innreguleringen er ferdig, er tanken at anlegget i stor grad skal styre seg selv, men klubben må selvfølgelig følge forbruket tett gjennom hele vintersesongen.

 

Miljøvennlig kunstgress og oppvarming

Oppvarming av banen gjøres med fornybar biovarme fra Stjørdal Fjernvarme og kunstgresset fra Unisport er landets mest miljøvennlige. Gresset er kortere og fylt med 98% naturprodukt (sand + 2% plast) noe som gir langt mindre sprednig sammenlignet med gummi. I tillegg er gresset produsert med mindre plast. Alle materialer som er brukt er 100% resirkulerbare.

 

Laget som har fått det til!

Statkraft heier på barne- og breddeidretten, derfor er vi glade for å kunne støtte Stjørdalsblink med å ta en del av kostnadene ved framføring av fjernvarmerør til den nye fotballbanen. Laget har en entusiastisk dugnadsgjeng, mange ildsjeler og prioriterer de minste barna. De får også bruke banen til trening og kamp. Dette er verdier vi gjerne vil assosieres med, og avtalen som er inngått vil gi Statkraft profilering i form av plakater på stadion og logo på drakter i 6 år.

 

Stjørdal fjernvarme velger lokalt brensel

Sammen med Stjørdal kommune eier Statkraft fjernvarmeanlegget i Stjørdal. Anlegget er basert på biobrensel i form av flis fra en lokal leverandør, Næsbø Skog AS. Fjernvarmenettet gjennom Stjørdal sentrum er om lag 12 kilometer langt. Stjørdal kommune og Forsvaret er de største kundene. Det siste året har flere nye bygg koblet seg til fjernvarmen på Stjørdal. I tillegg til Stjørdalsblink sin nye stadion har ett nytt helsehus, nytt hotell og leilighetsbygg kommet til.