Kundesentraler

Skal du i gang med nybygg eller rehabilitering? Det er viktig at du velger riktig løsning for kundesentralen for fjernvarme. Ta kontakt med oss for råd, eller om du ønsker at vi leverer hele sentralen.

  • Eksisterende bygg
    For rehabilitering og konvertering fra eldre fyringsanlegg til fjernvarme tilbyr vi nøkkelferdige løsninger. Vi kan prosjektere, levere og koble kundesentralen for fjernvarme til eksisterende varmeanlegg, inklusive igangkjøring og idriftsetting.
  • Nybygg
    Vi gir bistand til valg av riktig løsning for kundesentral for fjernvarme. Om ønskelig kan vi også levere og montere kundesentralen, normalt med grensesnitt etter varmeveksler.
  • Nye boligområder
    Vi kan gi teknisk bistand for valg av den mest optimale løsningen i forhold til måling og avregning, enten det ønskes felles eller individuell måling. Vi kan også her levere kundesentraler.