Skal du grave?

Spør først, grav etterpå. Den som graver, har nemlig ansvaret. For både prosjekter der det er eksisterende bebyggelse og for nybygg, bør du bestille et kart før du setter i gang.

Den som forårsaker skade, risikerer å bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnader et brudd medfører.

Spør før du graver

Statkraft har satt ut tjenesten med å gi ut gravemeldingskart til Geomatikk AS. Kontakt dem via deres kundeportal www.gravemelding.no før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, gjerdeoppsett eller annen "underjordisk aktivitet".

Du vil da få tilsendt kart med detaljerte opplysninger om hvor det ligger ledninger og eventuelt annet utstyr i det området/adressen du oppga.

Nybygg og infrastruktur

Dersom du trenger kart i forbindelse med planlegging og prosjektering av bygg og infrastruktur, ønsker vi at du tar kontakt med Statkraft via vårt kundesenter med epostadresse kundeservice@statkraftvarme.com, siden dette krever en annen type kart.

geomatic

Trenger du kart?

Kontakt Geomatikk AS for å få kart over fjernvarmerør i området der du skal grave.


Kundeportal: www.gravemelding.no
Telefon: 09146

Kart for planlegging og prosjektering fås ved kundesenteret til Statkraft Varme. 
Epost: kundeservice@statkraftvarme.com

GÅ TIL GEOMATIC

(opens in new tab)