Skal du grave?

Spør først, grav etterpå. Den som graver, har nemlig ansvaret. For både prosjekter der det er eksisterende bebyggelse og for nybygg, bør du bestille et kart før du setter i gang.

Den som forårsaker skade, risikerer å bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnader et brudd medfører.

Kontakt Geomatikk for kart til graving og planlegging

Statkraft har satt ut tjenesten med å gi ut gravemeldingskart til Geomatikk AS. Kontakt dem via deres kundeportal www.gravemelding.no før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, gjerdeoppsett eller annen "underjordisk aktivitet".

Du vil da få tilsendt kart med detaljerte opplysninger om hvor det ligger ledninger og eventuelt annet utstyr i det området/adressen du oppga.

Geomatikk gir også ut kart i forbindelse med planlegging og prosjektering. Se deres Ledningsportal.

 

geomatic

Trenger du kart?

Kontakt Geomatikk AS for å få kart over fjernvarmerør i området der du skal grave.


Kundeportal: www.gravemelding.no
Telefon: 09146

Kart for planlegging og prosjektering fås ved kundesenteret til Statkraft Varme. 
Epost: kundeservice@statkraftvarme.com

GÅ TIL GEOMATIC

Opens in new tab or window