Hva er karbonfangst og -lagring, og hvorfor er det utfordrende?

Karbonfangst og -lagring er sett på som et viktig og bidrag til å redusere de globale klimautslippene. Når vi sluttbehandler avfall ved Heimdal varmesentral i Trondheim og benytter overskuddsenergi fra prosessen til fjernvarme, slipper vi samtidig ut rundt 240 000 tonn CO2, hvert år. Her er det nok karbon til at det kan lønne seg å fange og lagre det. Her finner du spørsmål og svar om karbonfangst og -lagring.

Karbonfangst fra avfallsforbrenning er ikke demonstrert i stor skala tidligere. Statkraft er i gang med å utvikle endelige konsepter for karbonfangst, transport og lagring.  Det skal vurderes hvilke tekniske løsninger som er mest optimale for CO2-fangst på Heimdal, og hvordan man skal få til en god og effektiv logistikk når det gjelder transport av karbon for mellom- og permanent lagring.  

 

En annen betydelig utfordring er det kommersielle. Det finnes i dag ingen etablerte regulatoriske forhold eller kommersielle og forretningsmessige insentiver som gjør realisering av CO2-fangst mulig uten betydelig offentlig økonomisk støtte til bygging og drift. Evigvarende offentlig støtte eller subsidier er ikke en fremtidsrettet løsning, og det må utvikles forutsigbare og levedyktige kommersielle betingelser for CO2-fangst fra avfallsforbrenning. 

 

Forkortelser:

CCS: karbonfangst og -lagring 
CC: karbonfangst 
CCUS: karbonfangst, -utnyttelse og -lagring 

 

Spørsmål og svar om karbonfangst og -lagring

Har du spørsmål du ikke finner svar på her? Send oss en e-post.