Trondheim

Trondheim har hatt fjernvarme siden 1982. I dag dekker fjernvarme 30 prosent av byens oppvarmingsbehov.

Forbrenningsanlegget på Heimdal benytter hovedsakelig restavfall til å varme opp fjernvarmevannet. Avfallet kommer fra hele Midt-Norge, fra Saltfjellet i nord til Dovre i sør. Fra 1986 og fram til i dag er det brent 4,5 millioner tonn søppel ved anlegget på Heimdalsmyra. Det utgjør et volum på nesten 6 millioner kubikk og det er nok til å fylle Lerkendal stadion 80 ganger i 10 meters høyde!

 

Se prosjekt: Karbonfangst- og lagring ved Heimdal Varmesentral

 

Fra Heimdal går varmt vann i rør til store deler av byen. Blant institusjonene som får fjernvarme i Trondheim, er St. Olavs hospital, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Lerkendal stadion og Nidarosdomen. I tillegg får de fleste borettslagene i byen fjernvarme til oppvarming.

For å kunne gi byen en sikker leveranse av fjernvarme er det etablert undersentraler på Marienborg, Nidarvoll, Dragvoll, Lilleby, Øya, Midtbyen, Brattøra, Heggstadmoen og Ladehammeren.

I tillegg til å drifte fjernvarmesystemet som nyttiggjør spillvarme fra avfallsforbrenningen på Heimdal, har Statkraft en sentral rolle i avfallshåndteringen gjennom sluttbehandling av restavfall. Dette har en viktig funksjon i den sirkulære økonomien slik at samfunnet får tatt ut uønskede miljøgifter fra kretsløpet på en forsvarlig måte. Det skjer gjennom effektiv rensing og forsvarlig håndtering av det avfallet som ikke er mulig å gjenbruke eller gjenvinne.

Statkraft har også startet et arbeid med å utrede muligheter for karbonfangst på Heimdal.

 

 • HVS
 • HVS
 • akkumulatortank
 • Trondheim
 • ErikW
  HVS
  Kristin Bløtekjær
 • Bunnaske
  HVS
  Kristin Bløtekjær
 • HVS
  HVS
  KRISTIN Bløtekjær
 • Linje1 og 2
  HVS
  K Bløtekjær
 • 699 GWh
  699 GWh

  Produksjon

 • 95 %
  95 %

  Fornybarandel

 • 19,2 g/kWh
  19,2 g/kWh

  CO₂ for 2023

 • 9,1 g/kWh
  9,1 g/kWh

  CO₂ LCA for 2030

 • 30,4 g/kWh
  30,4 g/kWh

  CO₂ BREEAM for 2030

Lokale miljødata

Relatert innhold

Heimdal varmesentral

Ved Heimdal varmesentral tar vi mot restavfall fra våre kunder i Midt-Norge. Avfallet består av husholdningsavfall, f.eks. det vi som privatpersoner kaster i søppelbeholderen merket «Restavfall» og sortert næringsavfall som ikke bør, skal eller lar seg materialgjenvinne. 

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør. (widescreen visning kan gi problemer med å vise rør, reduser vidden)

GÅ TIL KART

Opens in new tab or window