Hvordan får vi CO₂ til havbunnen?

Ren CO₂ fra fangstanlegget kjøles ned og komprimeres, slik at den går over til væskeform. På den måten reduseres volumet, og transporten til et endelig lager kan starte. Til den første etappen vil det benyttes tankbiler til et mellomlager, før videre transport med skip til et sentralt lager. Fra sentrallageret pumpes CO₂ inn i formasjoner i Nordsjøen for permanent lagring.

Den norske regjeringen lanserte i 2020 prosjekt Langskip som også omfatter et konsept for transport og permanent lager, kalt Northern Lights. Kort fortalt omfatter konseptet at CO₂ hentes med båt fra et mellomlager, transporteres til Øygarden utenfor Bergen for deretter å pumpes ut i formasjoner i Nordsjøen. 
 
Prosjekt Langskip og konseptet for transport og permanent lagring er i dag det eneste kommersielt tilgjengelige konseptet i markedet. Det jobbes aktivt fra ulike aktører, både knyttet til transport og permanente lager, med å utvikle lignende og nye konsepter  
 
Siden 1996 er mer enn 23 millioner tonn CO₂ trygt lagret på Sleipner, og på Snøhvit har vi lagret CO₂ siden 2008. 

 

 Relatert innhold