Karbonfangst - Teknisk beskrivelse av karbonfangstanlegget

Statkraft er i gang med å utarbeide et endelig konsept for karbonfangst, hvor det planlegges å bruke en kommersielt tilgjengelig fangstteknologi. Selv om teknologien er benyttet i en rekke industriprosesser siden 1930-tallet er den ikke ennå brukt i et fullskala for avfallsforbrenningsanlegg. Men, det er gjennomført er rekke pilottester, feks ved Teknologisenteret på Mongstad og ved forbrenningsanlegget til Fortum i Oslo.

 

Denne videoen forklarer på en enkel måte hvordan en fangstprosess med amin virker.

Slik fungerer et karbonfangstanlegg

Røykgassen, som inneholder CO₂, ledes til et tårn, «absorption tower», der typisk 90 % av CO₂ binder seg kjemisk til aminblandingen som «renner» ned gjennom tårnet. Fra den CO₂-rike aminblandingen skilles så ren CO₂ ut ved å tilføre varme. Aminblandingen ledes så tilbake til «absorption tower» hvor den på nytt fjerner CO₂. 

Prosjektteamet jobber for å finne en optimal løsning for varmeutnyttelse og integrering av fangstanlegget i forbrennings- og fjernvarmesystemene på Heimdal. Selv om det må tilføres relativt mye varme for å få CO₂ til å slippe aminblandingen, er det mulig å gjenvinne varmeenergi fra fangstanlegget slik at man kan opprettholde leveransen av varmeenergi fra fjernvarmesystemet.  

Prosessen for CO₂-fangst i tilknytning til avfallsforbrenningsanlegget på Heimdal er utviklet av et prosjektteam som har involvert ledende teknologi- og kunnskapsmiljøer: 

  • Eksperter fra Teknologisenteret på Mongstad, verdens største og mest avanserte testsenter for CO₂-fangst fra røykgass, har designet fangstprosessen ved hjelp av deres verifiserte og godt dokumenterte simuleringsverktøy 
  • Eksperter fra Rambøll har hatt ansvar for den kritiske varmeintegreringen og designet av totalprosessen 
  • Prosjekt Invest har bidratt med industriell kompetanse innenfor miljø, sikkerhet og logistikk 
  • Statkraft har bidratt med kompetanse knyttet til CO2-fangst, avfallsforbrenning og energiintegrasjon. Se vår modell for energiintegrering av termisk energi fra avfallsforbrenningen for å gjennomføre karbonfangst.

Relatert innhold

Trondheim kommune og Statkraft har sparket i gang sitt samarbeid for karbonfangst ved forbrenningsanlegget på Heimdal

Statkraft og Trondheim kommune har begge ambisiøse klimamål for å bidra til et bærekraftig samfunn; Trondheim kommune skal kutte 80 % av klimagassutslipp innen 2030, mens Statkraft skal være CO₂-nøytrale innen 2040. Som et ledd i dette arbeidet har Trondheim kommune og Statkraft inngått en samarbeidsavtale for å bidra til å utvikle gode løsninger for å kunne etablere et karbonfangstanlegg i tilknytning til Statkrafts avfallsforbrenningsanlegg på Heimdal.

Les mer

CO₂-fangst og Energiintegrering

CO₂-fangst basert på aminteknologi har et betydelig termisk energibehov. Koblet til et avfallsforbrenningsanlegg vil dette kunne levere og dekke dette termiske energibehovet, men CO₂-fangstanlegget vil da redusere leveransen av termiske energi til andre forbrukere, som et fjernvarmenett. 

Les mer