Statkraft har utredet mulighetene for å oppgradere eller skifte ut de to eldste anleggene på Heimdal varmesentral

Heimdal Varmesentral ble satt i drift 1985 og har i dag 3 separate forbrenningslinjer hvor det årlig sluttbehandles 210 000 – 225 000 tonn restavfall. Dette er restavfall fra både privatpersoner og industrielle aktører som ikke blir gjenbrukt eller gjenvunnet på annen måte. Varmen fra forbrenning av restavfall benyttes til fjernvarmeoppvarming til byens befolkning.

Fjernvarmeanleggene i Trondheim leverer varme til over 25 000 boenheter og 1000 næringskunder Trondheim, dette tilsvarer ca. 30 % av dagens oppvarmingsbehov i Trondheim. Ca. 80 % av dette er varmegjenvinning fra forbrenning av restavfall ved Heimdal Varmesentral.

HVS

Fjernvarmeanleggene i Trondheim leverer varme til over 25 000 boenheter og 1000 næringskunder Trondheim, dette tilsvarer ca. 30 % av dagens oppvarmingsbehov i Trondheim. Ca. 80 % av dette er varmegjenvinning fra forStatkraft har gjennomført en studie for å se på mulighetene for en oppgradering eller utskifting av de to eldste forbrenningslinjene ved anlegget. Mulighetsstudien som var en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse, har konkludert med at det skal gjennomføres en oppgradering av de to eldste forbrenningslinjene for drift fram mot 2040. I perioden 2030-2040 er det aktuelt å gjøre en ny vurdering omkring eventuell bygging av et nytt anlegg.

Målet med studien var å fortsatt sikre at det finnes nødvendig kapasitet for en miljømessig trygg og sikker slutthåndtering av restavfall i regionen. Er du interessert i å lese om hvorfor dette er viktig, sirkulær økonomi og vår rolle i avfallshierarkiet, så les her.

Anlegget tilfredsstiller dagens krav til utslipp som er gitt av myndighetene i Norge gjennom "Tillatelse til forbrenning av restavfall". EU og Miljødirektoratet innfører nye skjerpede krav for utslipp fra forbrenningsanlegg for avfall fra desember 2023. Det pågår nå et prosjekt (sommer og høst 2023) for å gjennomføre nødvendige tiltak.

 

bilde av mann med mørkt kort hår
Espen Hanssen
Leder Teknikk og utvikling/Prosjektleder

Relatert innhold