Kjølenett i Holtermannnsvegen

Når Statkraft etablerer et nytt kjølenett med stor kapasitet er det med henblikk på alle nye bygg og rehabiliteringsprosjekt i området. En bærekraftig og kollektiv kjøleløsning for framtiden som utnytter lokale overskuddsressurser.

Kommer du sørfra og kjører inn mot Trondheim, passerer du «Gullbygget» på venstre side rett etter byporten ved Lerkendal. Adressen er Holtermannsvegen 1 – 13 . Denne svært attraktive tomta var tidligere eid av Trondheim kommune. Nå er første byggetrinn klart, et næringsbygg med gull/messingfarget fasade. Her holder bla. Skatteetaten til. Beliggenheten er midt i den såkalte kunnskapsaksen med NTNU, St.Olav, Sintef og Teknobyen i umiddelbar nærhet. Trafikkmessig ligger det godt til rette da alle bussene som kommer sørfra passerer området. I Kjelleren har Statkraft Varme plassert den første av 3 planlagte kjølemaskiner. Ferdig utbygd vil de 3 maskinene gi 1,5 MW kjøleeffekt. Med det vil sentralen kunne dekke kjølebehovet til 80 000 m2 kontorareal.

Alle nye næringsbygg bygges i dag med kjøling. Serverrom skal kjøles ned og det kreves behagelig temperatur på kontorene hele året. For Statkraft er det viktig at kjøleløsningene som velges er en del av en helhetlig og bærekraftig løsning hvor fjernvarme utnyttes fullt ut og ikke bare de kaldeste dagene. Med dette unngår utbyggere komplekse og kostbare installasjoner samtidig som man avlaster elnettet til bruk av andre bærekraftige formål.

Absorpsjonskjøling
Kjøleteknologien som ble valgt i dette prosjektet er absorpsjonskjøling. Denne varmedrevne kjøleløsningen drives av fjernvarme og er særlig egnet i områder med overskuddsenergi om sommeren. Noen kjenner kanskje prinsippet fra hyttekjøleskap eller minibar på hotellrom? Teknologien er gammel og velprøvd. Maskinene er svært driftssikre med få bevegelige deler. Statkraft har selv over 20 års erfaring med kjøleproduksjon fra slike maskiner som leverer kjøling til St. Olavs hospital i Trondheim. En saltoppløsning er kjølemedium – det utgjør ingen trussel mot miljøet slik det ofte gjør med andre kjøleteknikker. Prosjektleder Jan-Eirik Tobiassen forteller at vi fortsatt er i innkjøringsfasen, men at det stort sett har gått veldig bra. Nå som sommeren er over og det kun er et serverrom som skal kjøles, har det vært en utfordring å få til god regulering på en liten produksjon med et anlegg som har så stor kapasitet.

 

Utnytter overskuddsvarme om sommeren
Med slike kjøleanlegg får Statkraft i Trondheim utnyttet noe av sin overskuddsvarme om sommeren. Brenning av avfall kan ikke ta pause om sommeren og på denne måten får vi utnyttet enda mer varme som ellers ville gått til spille.

 

Den første av 3 kjølemaskiner i Holtermannsveien